כרטיס שירות רפואי לעובדים זרים ותיירים

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 28/05/2018 

לכל פוליסה לביטוח בריאות לעובדים זרים מצורף כרטיס זכאות לשירותים רפואיים שמונפק על ידי חברת הביטוח בו מצוינים פרטיו האישיים של המבוטח. סל שירותי הבריאות יינתן עם הצגת כרטיס זה במרפאה של קופת חולים "שירותי בריאות כללית" או "לאומית" - אנו מאפשרים בחירה חופשית בספקית השירות. הכרטיס ישלח לבית המעסיק תוך 30 יום ממועד תחילת הביטוח. הכרטיס הינו אישי - על שם העובד - ואינו ניתן להעברה.

  

 

תגובות

הצגת הכרטיס בקופ"ח עשויה

הצגת הכרטיס בקופ"ח עשויה להתעכב עד 30 ימים. מה עושים עד אז, במידה ונזקקים לשירות ?

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט