ביטוח לאומי לעובד זר

הצהרת מעסיק על העסקת עובד זר לצורך ביטוח מפני פגיעה בעבודה שלפי הוראות פרק ה' בחוק; ביטוח מפני פרוק או פשיטת רגל של המעסיק לפי הוראות פרק ח' בחוק, ביטוח אמהות ובמקרים מסוימים גם ביטוח ילדים לפי פרק ג' בחוק. להרחבה ראה ענפי הביטוח לעובד זר.

 הודעה למקבל גמלת סיעוד המעסיק עובד זר בעניין דיווח ותשלום דמי ביטוח | 17/06/2018

החל מחודש אפריל 2018, מקבל גמלת סיעוד המעסיק עובד זר - בין אם ההעסקה נעשית באמצעות חברת סיעוד ובין אם ההעסקה נעשית באופן פרטי ללא חברת סיעוד - יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד זר וזאת עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.