שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים

 נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 01/12/2017, עודכן 15/01/2021

" דרישה לשכר כלשהו העולה על שכר המינימום היא דרישה לגיטימית לפי חוק יסוד חופש העיסוק ולא ניתן להתנות עליה. השוק יסדיר את עצמו בהיעדר רגולציה חוקית אחרת (שצריכה כאמור לעמוד בסטנדרטים המשפטיים של חוקי העבודה בכלל וחוק יסוד חופש העיסוק בפרט)."
(עו"ד איריס מעיין, הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה | 14/02/2017.)

מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

 חישוב שכר נטו מינימלי לעובד זר בענף הסיעוד לפי אזורים | 12/01/2021

2ניכוי מירבי מותר משכ"מ
איזור העסקה

 דרוםירושליםמרכזתל אביבחיפהצפון
3ביטוח בריאות143.11143.11143.11143.11143.11143.11
 ביטוח לאומי
000000
 הוצאות נלוות79.9979.9979.9979.9979.9979.99
4
כלכלה530.00530.00530.00530.00530.00530.00
 מגורים הולמים287.37426.40323.26484.85323.26264.41
 ניכוי מירבי בש"ח
 1,040.47 1,179.501,076.361,237.951,076.361,017.51
5 ניכוי מירבי ב %19.63%22.23%20.30%23.33%20.30%19.19%
        
6שכר נטו מינימלי4,259.534,120.504,223.644,062.054,223.644,282.49

 
הבהרות לפי האינדקס:

1   שכר מינימום ברוטו 5,300 ₪ לחודש (מיום 01.12.2017 ועד עתה),
2   ב-12.1.2021 עודכנו סכומים מירביים המותרים לניכוי משכר חודשי ברוטו של עו"ז בסיעוד
3   ניכוי ביטוח בריאות לא יעלה על 1/2 מתשלום המעסיק בפועל או הסכום המירבי המותר, לפי הנמוך מביניהם,
4   פס"ד כב' השופט פליטמן בג"ץ ע"ע 300333/97 עליזה ואברהם כהן נ' רמונה קבררה
5   סה"כ הניכויים לא יעלה על 25% מהשכר ברוטו
6   השכר כולל גמלת סיעוד (בשירותים או בכסף) ומקדמות שבועיות

סוף דבר:
מבדיקת ממוצע שכר חודשי נטו לפי איזור מגורים הינו כדלהלן:

- שכר חודשי ממוצע נטו הוא 4,380.26 ש"ח, קרוב מאוד לתוצאה של עמותת קו לעובד (4,400 ש"ח), נכון לחודש ינואר 2020. 
לפיכך, אין הצדקה להעלאת שכר שרירותית ע"י תאגידים כאשר ברור כי תוספת עלות השכר לא תיפול עליהם אלא על כתפי המעסיקים. מאידך, אם העובדים הזרים יחפצו בהעלאת שכרם חזקה עליהם שיפנו אל מעסיקיהם ורק אם יסורבו נציע שיפנו אל נציג התאגיד (לשכה פרטית) בו הם רשומים.

 

תגובות

מעודכן

מעודכן

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט