ערכי גמלת סיעוד בכסף

 נכתב ע"י נחמן גילעד, מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 01/09/2016, עודכן 25/12/2020

 זכותי לקבל יותר כסף מגמלת סיעוד של המוסד לביטוח לאומי !
זכאי לגמלת סיעוד שמעסיק עובד זר רשאי לבחור, אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף-כלומר לחשבון הבנק שלו ולשלם באופן ישיר לעובד הזר (ללא תיווך של חברת סיעוד), או לפעול על-פי ההסדר שבו המעסיק משלם באמצעות חברת הסיעוד לעובד הזר.טופס בקשה לגמלת סיעוד בכסף 

גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק עובד זר - סכומי הגמלה בכסף
החל ב- 1.01.2021 ואילך

רמה
נקודות תלות
יחידות שירות
(שעות סיעוד שבועיות)
גמלת סיעוד בכסף
(ש"ח בחודש)
12.5 - 3.05.51,408
23.5 - 4.5102,049
35.0 - 6.0142,468
46.5 - 7.5183,487
58.0 - 9.5224,506
69.5 - 10.5265,326

 

גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק עובד זר - סכומי הגמלה בכסף
החל ב- 01.02.2019 (צפויה עליה הדרגתית עד למימוש מלא בשנת- 2021)

רמה
נקודות תלות
יחידות שירות
(שעות סיעוד שבועיות)
גמלת סיעוד בכסף
(ש"ח בחודש)
1
2.5 - 3.0
9
1,408
2
3.5 - 4.5
10
2,049
3
5.0 - 6.0
12
2,458
4
6.5 - 7.5
16
3,278
5
8.0 - 9.0
19
3,892
6
9.5 - 10.5
24
4,917

הערות:
1. הסכומים משתנים מדי פעם עפ"י הרפורמה בסיעוד:
    הרפורמה בסיעוד מיושמת בהדרגה והיא כוללת 3 פעימות:
    א. 01/11/2018 – 31/12/2019
    ב. 01/01/2020 – 31/12/2020
    ג. 01/01/2021

2. מעסיק שהכנסתו גבוהה זכאי למחצית הגמלה לפי רמת הזכאות

גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק עובד זר-סכומי הגמלה בכסף
(לא רלוונטי מיום 01/11/2018)
החל ב- 1.7.2016 וכלה ב - 31/10/2018 מחושבת גמלת סיעוד לפי יחידות שירות שנקבעו למטופל המעסיק עובד זר

רמת הזכאות של מקבל הגמלה 01.01.2018
מס' יחידות השירות
סכום הגמלה בכסף
רמה 1 תלוי במידה רבה בעזרת הזולת
9.75  יחידות
1,955  ש"ח
מקבל גמלה מופחתת עקב הכנסות
5      יחידות
978     ש"ח
רמה 2 תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת
16    יחידות
3,208  ש"ח
מקבל גמלה מופחתת עקב הכנסות8      יחידות
1,604  ש"ח
רמה 3 תלוי לחלוטין בעזרת הזולת18    יחידות3,610  ש"ח
מקבל גמלה מופחתת עקב הכנסות9      יחידות1,805  ש"ח

 

שימו לב:בני 90 ומעלה - מקבל גמלת סיעוד, בן 90 ומעלה, שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור בינוני- 150% או 75% (הפחתה עקב הכנסות), תעלה זכאותו באופן  אוטומטי לשיעור הגבוה ביותר- 168% או 84% (הפחתה עקב הכנסות).

 

Image preview
 הערות חשובות:
מיום 01.07.2016, גמלת הסיעוד מחושבת לפי יחידות שירות (במקום שעות טיפול שבועיות).
עקב הרפורמה הסיעוד, הוגדלו סכומי הגמלה בכסף.
ניצולי שואה שזכאים ל 9 שעות סיעוד מקרן ניצולי שואה יקבלו גם את תוספת השעות כגמלה בכסף בכפוף להגשת בקשה.
מחודש אוקטובר 2015 , אין לדחות תביעות לגמלה בכסף מסיבה שהוראת השעה הסתיימה או מכל סיבה אחרת.
ניצולי שואה ישלחו את נספח א' לבקשה לקבלת גמלת סיעוד בכסף אל: וועידת התביעות, ת"ד 20064 ת"א 6120001
ניתן לקבל גמלה בכסף בשילוב עם שירותי הסיעוד: מטפל צמוד, משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה.למי שיבחר בשילוב, יופחת השווי הכספי של השירות שייבחר מסכום הגמלה בכסף.
הגמלה משולמת לחשבון הבנק של המעסיק ב-28 לחודש.
מועד תשלום הגמלה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.
כיצד יש להגיש את הבקשה לגמלה בכסף:
א. באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
ב. למסור ידנית או לשלוח בדואר לסניף המוסד באזור מגוריך.
סיוע במילוי טופס הבקשה: מחלקת ייעוץ לקשיש בסניף המוסד לביטוח לאומי
טלפון: 9696* או  02-646340

 


מקורות:
1. גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק מטפל צמוד - סכומי הגמלה בכסף

מאמרים קשורים:
1.  גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/12/12
2.  שיפור בעלויות למעסיק עובד זר בסיעוד | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/12/12
3.  תיקון חוק בנושא גמלת סיעוד בכסף | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 10/10/13
4.  רווח כספי למעסיק שבוחר בגמלת סיעוד בכסף | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/05/15
5.  תלוש שכר לעובד זר בענף הסיעוד | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ 01/07/2016
6.  ביטוח סיעוד - עדכון בתעריפים עבור שעת טיפול סיעודי ינואר 2017
7.  ביטוח סיעוד - עדכון בתעריפים עבור שעת טיפול סיעודי אפריל 2018
 

 

 


 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט