ביטוח עובדים זרים

הטבה ייחודית מוענקת למעסיקי עובדים זרים: לעובד זר בסיעוד - עם רישום המעסיק והעובד בחב' גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ. בקשת הצטרפות לקבלת ההטבה.

 משנת 2006 החל התאגיד גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ לשתף פעולה עם יותר שירותים פיננסיים -סוכנות לביטוח שצברה ניסיון רב בתחום התמחותה: ביטוח עובדים זרים בענפי בריאות ופנסיה.

יותר שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח, הוקמה בשנת 2000, ומשנת 2006 הינה סוכנות ביטוח במעמד סוכן הבית של התאגיד גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ ולכן מעניקה הטבות ייחודיות למצטרפים חדשים שהם עובדים זרים ומעסיקיהם.

 

ביטוח בריאותחסכון פנסיוני
ביטוח לאומי
עריכת ביטוח בריאות לעובדים זרים בתחום הסיעוד, הבניין, החקלאות והמסעדות האתניות, ואוכלוסיות זרות אחרות עפ"י צו עובדים זרים ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ) ( סל שירותי בריאת לעובד ), התשס"א 2001.
עריכת חסכון פנסיוני לעובדים זרים. עפ"י סעיף 1יא' (ו') לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. חובה על מעסיקי עובדים זרים בכל הענפים במשק להפריש לעובדים המועסקים על-ידם  12.5% לפחות מהשכר החודשי המזכה או משכר מינימום, לקרן חסכון פנסיוני(לא לפי סעיף 47), בהתאם להרחבה לחוק פנסיה חובה.הצהרת מעסיק על העסקת עובד זר לצורך ביטוח מפני פגיעה בעבודה שלפי הוראות פרק ה' בחוק; ביטוח מפני פרוק או פשיטת רגל של המעסיק לפי הוראות פרק ח' בחוק, ביטוח אמהות ובמקרים מסוימים גם ביטוח ילדים לפי פרק ג' בחוק. מידע לעובד הזר.