הגבלות גיאוגרפיות על עובדים זרים בסיעוד

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ |   04/07/2014, עודכן 29/01/2018

בג"ץ 1834/09 יהודה דורון ואח', משרד הפנים הביא לאישור ועדת הכנסת הצעה לתקנות במסגרת תקנות הכניסה לישראל בעניין הגבלות גיאוגרפיות שיחולו על עובדי סיעוד זרים, אשר ירשמו באשרה ורישיון הישיבה של העובדים הזרים.
מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן !

בהמשך להודעת המדינה בבג"ץ 1834/09 יהודה דורון ואח', משרד הפנים הביא לאישור ועדת הכנסת הצעה לתקנות במסגרת תקנות הכניסה לישראל בעניין הגבלות גיאוגרפיות שיחולו על עובדי סיעוד זרים, אשר ירשמו באשרה ורישיון הישיבה של העובדים הזרים.
העילה להגשת העתירה בבג"ץ הינה "סוגיה כאובה של נטישת מעבידים בתחום הסיעוד על ידי עובדים זרים באופן פתאומי, תוך הותרת המעביד - קשיש או אדם בעל מוגבלות בדרגה גבוהה - חסר אונים".

כדי לתת מענה ראוי לשיעורי התפטרות גבוהים יחסית באזורי הפריפריה והמרכז לעומת תל אביב ובהתאם להמלצות הועדה אישר שר הפנים הגבלות גיאוגרפיות בתקנות לפיהן חולקה המדינה לשלושה אזורים: מרכז, פריפריה ותל אביב.
הפרת
הגבלות אלו, עלולה להביא לביטול או לאי חידוש האשרה של העובד הזר וכן להרחקת העובד מישראל, בכפוף לשמיעת טענות העובד במסגרת תקנות הכניסה לישראל.

עיקרי ההגבלות (לפי תקנה 3 לתקנות הכניסה לישראל)
עובד זר שהוזמן לישראל לטפל במטופל סיעודי המתגורר בתל אביב, יוכל לעבוד אצל מטופל סיעודי המתגורר באזור תל אביב, המרכז או הפריפריה מועד כניסת ההגבלות לתוקף: 11/07/2014
עובד זר שהוזמן למטופל סיעודי באזור המרכז, רשאי לעבוד רק אצל מטופל סיעודי באזור המרכז והפריפריה.
עובד זר שהוזמן למטפל סיעודי באזור הפריפריה, רשאי לעבוד אצל מטופל סיעודי בפריפריה בלבד.
במקרים שבהם המטופל נפטר או עבר למוסד סיעודי, העובד הזר שטיפל בו רשאי לעבוד אצל מטופל בכל אחד מ-3 האזורים הנ"ל.

הגדרת האזורים
אזור מרכז:

מחוז המרכז, כולל: נפות השרון, פתח תקוה, רמלה ורחובות
מחוז ירושלים, כולל: נפת ירושלים

מחוז חיפה, כולל: נפת חיפה וחדרה
● אזור תל אביב
מחוז תל-אביב, כולל: נפת תל-אביב יפו
● אזור פריפריה
מחוז הצפון, כולל: נפות צפת, כנרת, יזרעאל, עכו ורמת הגולן
מחוז הדרום, כולל: נפות אשקלון ובאר-שבע

תשתית משפטית
תקנות הכניסה לישראל – תקנה 3 (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד), התשע"ד -  . 2014

אשרת עבודה (ויזה) לעובד זר
טרם כניסתו של עו"ז לישראל - באשרה וברישיון הישיבה שבדרכונו יצוין האזור שבו עובד זר מורשה לעבוד בעת כניסתו לראשונה לישראל.  זאת בתנאי שבטרם כניסתו לישראל, הובא לידיעתו, בשפה שהוא מבין,  מהו האזור שבו מתגורר המעסיק הסיעודי שבו הוא מוזמן לטפל ועל המגבלות החלות עליו בנושא מעבר בין האזורים לפי תקנה 3.
עו"ז השוהה בישראל - אם העובד הזר מועסק כדין אצל מטופל סיעודי, יצוין האזור או האזורים עפ"י מיקום העסקתו הנוכחי. במידה והעובד הזר אינו מועסק כדין, יקבע האזור הגיאוגרפי לפי המעסיק שלצורך הטיפול בו הוזמן העובד הזר לישראל.

מפת האזורים הגיאוגרפיים

 


מידע נוסף:
הגבלות על עובדים זרים השוהים בישראל | נחמן גילעד 18/11/2012

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט