ביטוח בריאות לעובדים זרים

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 14/09/2013 עודכן 03/05/2019

 

תוכן עניינים

 

מעסיקי עובדים זרים חייבים לרכוש לעובדיהם ביטוח בריאות פרטי למשך כל תקופת ההעסקה

1 חברות ביטוח עובדים זרים

 

תמורת הביטוח הרפואי מותר למעסיק לנכות משכר העובד עפ"י התקנות - הרחבה

ספק שירותי בריאות

 

רכישת פוליסה בתעריף הכדאי ביותר למעסיק ולעובד - הרחבה

כרטיס שירות מגנטי

 

קופות חולים "שירותי בריאות כללית" ו"לאומית" הן נותנות שירותי בריאות לעובדים זרים

הגבלות בשירותי בריאות

 

פוליסת הבריאות מעניקה סל בריאות בהתאם לצו עובדים זרים הכולל חריגים והגבלות - הרחבה

  

ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות - הרחבה

 
Image preview

 

זכויות העובדים הזרים לביטוח בריאות תקפות ללא קשר לשאלת חוקיות מעמדם - הרחבה

הצטרפות לביטוח בריאות הזול בישראל
עפ"י תנאי האתר
    

תנאי
האתר

 

מעסיקים אשר לא יפעלו על פי הוראות הצו צפויים לעונשים הקבועים בחוק


חברות ביטוח עובדים זרים - הפוליסה לכיסוי סיכוני בריאות לעובדים זרים מונפקת ע"י כל אחת מ-3 חברות ביטוח הפעילות כיום בתחום זה ומתמחות בכך, והן: איילון, הראל, ומנורה מבטחים. הפוליסה מעניקה הגנה רפואית הדומה בתכולתה לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי. כל התכניות תואמות את הוראות צו עובדים זרים ומאושרות לשיווק על ידי המפקח על הביטוח.

ספק שירותי בריאות - השירותים הרפואיים לרבות רופאים, מעבדות, מכונים, ובתי מרקחת, להם זכאי העובד יינתנו באמצעות שני ספקים: "שירותי בריאות כללית" למבוטחי איילון והראל וקופת חולים "לאומית" למבוטחי "מנורה מבטחים".

כרטיס שירות מגנטי - לכל פוליסה מצורף כרטיס מגנטי שמונפק ע"י המבטח בו מצוינים פרטיו האישיים של המבוטח. כל השירותים הרפואיים יינתנו עם הצגת כרטיס זה במרפאה של קופ"ח "שירותי בריאות כללית" או "לאומית". הכרטיס ישלח לבית המעסיק תוך 30 יום ממועד תחילת הביטוח. הכרטיס הינו אישי - על שם העובד - ואינו ניתן להעברה.

הגבלות בשירותי בריאות - עובדים זרים לא זכאים לטיפול רפואי במקרים של שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, אשפוז סיעודי ועוד, כמפורט בסעיף 3 לצו עובדים זרים-חריגים לזכאות. כמו כן חלות עליהם הגבלות בטיפול רפואי במקרים של אובדן כושר עבודה, פיצויים לנפגע פעולת איבה, פיצויים לנפגע תאונת דרכים ועוד, כמפורט בסעיף 4 לצו-הגבלת זכאות. נזכיר כי צו עובדים זרים, מסדיר את נושא ביטוחי הבריאות וכיסוי הטיפול הרפואי של עובדים זרים. לפי הצו, הביטוח הרפואי של עובדים זרים אמור לכלול את השירותים ואת התרופות הניתנים לזכאי ביטוח הבריאות הממלכתי אבל נכללות בו החרגות והגבלות הנזכרות לעיל. 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט