פנסיה לעובדים זרים – יסודות התכנית

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | , עודכן 01/02/201814/08/2014

      תוכן עניינים
1
עקרונות תכנית פנסיה לעובדים זרים
2. 
תמצית התכנית
3. 
דגשים ברקע התכנית

מעסיק עובד זר חייב להפקיד לגמל ולפיצויים בתכנית ייעודית עבור עובד זר.

  עוד מידע על פנסיה לעובד זר
+ 
פנסיה לעובדים זרים
+ 
המועד לפדיון חסכון הפנסיוני
+ 
צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק    

 

מעסיקים - גלו אחריות, דאגו לפנסיה לעובד זר והצטרפו לתכנית.
קשר מיידי בטלפון:   077-9101331   או   077-9109033


עקרונות תכנית פנסיה לעובדים זרים

■  התכנית כפופה לחוק עובדים זרים וחוק הכניסה לישראל
■  הכספים המופקדים בתכנית לא נתונים להעברה, שעבוד או עיקול
■  השקעת הכספים וגביית דמי ניהול/עמלות - עפ"י הוראות שר הפנים ובהסכמת שר האוצר
■  העובד זכאי לפדות את הסכום שנצבר בקרן בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומיסים כדין
■  מועד הפדיון נקבע למועד יציאת העובד הזר מישראל לצמיתות

תמצית התכנית

■  התכנית מיועדת לחסכון טהור ללא כיסויים ביטוחיים
  ארוע מזכה: תום תקופת התכנית או מות העובד
■  מסלולי השקעה: מניות, אגרות חוב ופקדונות, מט"ח, שקלי
■  דמי ניהול
    ●  דמי ניהול מהפקדה שוטפת: 7%
    ●  דמי ניהול מחסכון מצטבר שנתי: 1.5%
  הפקדות חד פעמיות
  
  בתוך 4 ימי עסקים מיום קליטת הבקשה
    ●  מהפקדות חד פעמיות לא ינוכו דמי ניהול ההפקדה השוטפת
  העברת חסכון מצטבר בין מסלולי השקעה
  
  בתוך 4 ימי עסקים מיום קליטת הבקשה
  
  הכספים יזכו בתשואת המסלול המקורי ובתשואת המסלול החדש   
  משיכת חסכון מצטבר
  
  משיכה מלאה שלא בתום תקופת התכנית
  
  משיכה חלקית

דגשים ברקע התכנית

   צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קובע שעובד זר בישראל זכאי להפרשות עבור חסכון פנסיוני מהמעסיק, מיום 01/01/2008
   מדובר בכספים שכל מעסיק חייב להפריש לטובת ה'חסכון הפנסיוני' ולטובת פיצויי פיטורין
   ערכי המינימום להפקדות מיום 01/01/2017 הם: 6.5% גמל מעסיק, 6% פיצויים מעסיק, 6.0% גמל עובד-אין חובה להפקיד.
   שכר מינימום ממנו מחושבים ערכי ההפקדות בשנת 2018: 5,300 ש"ח לחודש.

 

 


חזרה למעלה.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט