העסקת עובד זר בענף הסיעוד

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 29/09/2013

        תוכן עניינים

1.   זכאות להיתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.
2.  
מקרים מיוחדים לזכאות להיתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
3.  
תנאים מיוחדים לזכאות להיתר.
4.   הליך העסקה של עובד זר בענף הסיעוד.


 זכאות להיתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

זכאות להיתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד 

    קריטריונים לזכאות

    ■  זכאות לפי קבוצות גיל

    ■  זכאות לפי סוג הפגיעה

    ■  זכאות לפי נסיבות מיוחדות

 

 

  

  זכאות לפי
    קבוצות גיל

  זכאות לפי
    סוג הפגיעה

  זכאות לפי
     נסיבות מיוחדות
   

גיל פרישה ומעלה

נכי צה"ל ופעולות איבה

מטופל בעל צרכים מיוחדים

מגיל 18 ועד פרישה

נכי עבודה

חולה העומד להשתחרר מבית חולים

מגיל 90 ומעלה

 

קשיש המטופל ע"י אגף השיקום

מתחת לגיל 18(קטין)

 

      של משרד הביטחון

 

 

     זכאות לפי קבוצות גיל

מגיל פרישה ומעלה

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן למבקש על סמך ביצוע מבחן תלות או בקשה למתן החלטת וועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי.
מבחן תלות: יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי
החלטת וועדת ערר: לאישור זכאות בשיעורים 168% ו- 150% (מקצבת יחיד)  או 84% ו-75% (מופחתים עקב הכנסות).


אם תוצאת מבחן תלות או החלטת וועדת ערר היא כדלהלן:
4.5 נקודות ADL, או:
4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד או זכאות ל- 0.5 נקודות "השגחה חלקית" בתוספת ניקוד בודד, יאושר למבקש היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.

מגיל 18 ועד גיל פרישה

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן למבקש הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי

גיל 90 ומעלה

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן למבקש מגיל 90 ומעלה אם צבר 4 נקודות תלות לפחות במבחן תלות של המוסד לביטוח לאומי.

מתחת לגיל 18 (קטין)

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן למבקש הזכאי לקצבת ילד נכה מטעם המוסד לביטוח לאומי, ובנוסף מתקיימת אחת הנסיבות הבאות לפחות:
הילד שוהה במסגרת לימודית בליווי מטפל במגבלות פיזיות שלו, או
הילד נזקק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום מחמת נכותו ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית טיפולית, או
הילד נזקק לטיפול יומיומי, צמוד וממושך בשעות השהייה בביתו עקב נסיבות רפואיות מיוחדות.


     זכאות לפי נסיבות מיוחדות

מטופל בעל צרכים מיוחדים

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן למבקש שצבר 2.5 עד 4 נקודות במבחן תלות של המוסד לביטוח לאומי ובנוסף מתקיימת לגביו אחת הנסיבות הבאות:
הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.
הוא נכה עם פיגור שכלי הגר עם הורה מעל גיל 70.
הוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.
הוא חולה במחלה ממארת או מחלה קשה, והוא נזקק להשגחה במשך רוב שעות היום.

חולה העומד להשתחרר מבית החולים

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן למבקש בכפוף לשיקול דעת של וועדה מקצועית מייעצת של אגף ההיתרים-ענף סיעוד בהתחשב באבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים לפיה נדרש רצף טיפולי בציון תאריך שחרור משוער מבית החולים. בנסיבות אלו היתר יינתן תחת הגבלות שלהלן:
תוקף ההיתר לתקופה של 3 חודשים בלבד.
העסקת עובד זר ממאגר העובדים השוהים בישראל כחוק.
לא ניתן להביא עובד זר מחו"ל.
חשוב לדעת: כאשר תוקף ההיתר פג בתום 3 חודשים, הזכאי רשאי להאריך את תוקפו ללא תשלום נוסף.

קשישים המטופלים ע"י אגף השיקום של משרד הביטחון

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן למבקשים שהם הורים שכולים ואלמנות צה"ל בכפוף לשיקולי וועדה מקצועית באגף ההיתרים ובלבד שיצורפו לבקשה אישורים הבאים:
המבקש נמצא בטיפול אגף השיקום של משרד הביטחון.
מצב רפואי של המבקש.

 

     זכאות לפי סוג הפגיעה

נכי פעולות איבה ונכי צה"ל

היתר להעסקת עובד זר בסיעוד יינתן למבקש אם וועדת מלווים במשרד הביטחון או ענף פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, קבע כי המבקש זכאי ל-17 שעות ליווי ביום לפחות.

נכי עבודה

היתר להעסקת עובד זר בסיעוד יינתן למבקש המוכר במוסד לביטוח לאומי באחת מ-2 אפשרויות:
"סיוע מרובה" או
"תלוי בזולת".

 

 

 מקרים מיוחדים לזכאות להיתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

מקרים מיוחדים לזכאות להיתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

 

בקבוצת גיל הפרישה

בקבוצת גיל 18 עד גיל פרישה

  בעיה

תביעת לגמלת סיעוד נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי בגלל גובה הכנסותיו.

תביעה לשירותים מיוחדים נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי בגלל גובה הכנסותיו של המבקש או בגלל שבחר בקצבת ניידות.

    
   
   

  מענה

המבקש רשאי לבקש מבחן תלות באמצעות פניה ישירה לאגף ההיתרים ענף סיעוד במסגרת הבקשה להעסיק עובד זר.

המבקש רשאי לבקש "חידוש דיון" בעניינו במוסד לביטוח לאומי במסגרת הבקשה להעסיק עובד זר.

   
   

 

תנאים מיוחדים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

תנאים מיוחדים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
 

  ■  רישום בלשכה פרטית בעלת היתר להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בסיעוד. בחירה מתוך רשימת לשכות.
  ■
  החזקת מכתב השמה חתום ע"י הלשכה הפרטית ובו פרטי העובד והמעסיק.
  ■ 
העסקת העובד הזר במשרה מלאה בלבד.
  ■  חתימה על חוזה העסקה כתוב בשפה מובנת לעובד הזר.
  ■  קיום חוקי העבודה בישראל בכלל וחוק עובדים זרים בפרט.
  ■  קיום זכויות סוציאליות: יום מנוחה שבועי/ימי חג/חופשה/הבראה/פנסיה/פיצויים והודעה מוקדמת.
  ■  מגורים הולמים בבית המטופל.
  ■  הסדרת ביטוח רפואי, חסכון פנסיוני וביטוח לאומי כדין לעובד הזר.
עיון בביטוח עובדים זרים.
  ■  הפקדת שכרו החודשי של העובד הזר עד 9 לכל חודש בגין החודש הקודם.
  ■  תיעוד התשלומים שהמטופל/מעסיק שילם לעובד הזר.
עיון בתשלומי מעסיק לעובד זר בתחום הסיעוד.

  

חזרה למעלה.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט