תחזית גידול באוכלוסיית עובדים זרים בסיעוד

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ |  01/09/2013 , עודכן 24/04/2019

 

מספר העובדים הזרים החוקיים בסיעוד בישראל צפוי לגדול מ- 40,126 ביולי 2012 ל-114,000 עד שנת 2030 כמתואר בגרף 1. גידול משמעותי זה הינו מענה הולם לשינויים דמוגרפיים באוכלוסיית הזקנים והקשישים הגדלה ולצרכי אוכלוסייה זאת. צרכים אלו מתבטאים בין השאר במגמות מוכרות של העדפת סיעוד בקהילה מידי עובדים זרים על פני מעבר למוסד סיעודי והתרחקות ישראלים מעיסוק במקצוע הסיעוד.שיעור האוכלוסיה המבוגרת בישראל גדל במהירות. כיצד מטפלת המדינה בדור המבוגר יותר כיום וכיצד תטפל בעתיד באוכלוסיית הקשישים, ששיעורה צפוי לגדול עוד יותר ?


 

 

גרף 1:  תחזית גידול במס' עובדים זרים חוקיים בסיעוד | 01/09/2013
*הגדרת עובדים זרים חוקיים בסיעוד: בעלי אשרה ב/1 או ב/2 תקפה + מעסיקיהם פעילים או שנפטרו עד 30 יום.

 

אוכלוסיית הזקנים (בני 65 ומעלה) בשנת 2009 מנתה 742,000 זקנים שהיוו 10% מסך האוכלוסייה שמנתה 7,552,000 נפש. התחזית הבינונית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2030 באשר לחלקה של אוכלוסיית הזקנים בישראל מצביעה על זינוק ל- 1,367,000 נפש שיהוו כ- 14% מהאוכלוסייה כמתואר בגרף 2. מתוכם בני 80 ומעלה ימנו 382,760 נפש שיהוו כ- 3.92% מהאוכלוסייה. עדכון נכון ל- 27/12/2018:

בישראל זכאים לגמלת

סיעוד כ–177,000 אזרחים

ותיקים ומדי שנה מתווספים

עוד כ–35,000 זכאים.

 

אוכלוסיית הזקנים (בני 65 ומעלה) בשנת 2009 מנתה 742,000 זקנים שהיוו 10% מסך האוכלוסייה שמנתה 7,552,000 נפש. התחזית הבינונית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2030 באשר לחלקה של אוכלוסיית הזקנים בישראל מצביעה על זינוק ל- 1,367,000 נפש שיהוו כ- 14% מהאוכלוסייה כמתואר בגרף 2. מתוכם בני 80 ומעלה ימנו 382,760 נפש שיהוו כ- 3.92% מהאוכלוסייה.
 


 גרף 2:  תחזית גידול במס' הזקנים בישראל | 01/09/2013


ממחקר שערך צוות מרכז טאוב עולה כי מספר הישראלים המבוגרים (בני 75 ומעלה) צפוי להכפיל את עצמו מ-610,000 כיום לכ-1.24 מיליון בשנת 2035. עקב כך, מדד אי התפקוד בישראל – שהוא באופן טבעי גבוה יותר בקרב מבוגרים – צפוי לגדול באותו פרק זמן אפילו מהר יותר מאשר הגידול באוכלוסייה הכללית. שינוי דמוגרפי משמעותי זה יגביר את הדרישה לטיפול סיעודי – סוגיה מאתגרת כבר כיום.

עלייה במספר העובדים הזרים החוקיים בענף הסיעוד בשנת 2018
מספרם הכולל של העובדים הזרים החוקיים בענף הסיעוד בסוף שנת 2018 (55,425) עלה בשיעור של כ- 36.90% ביחס למספרם הכולל בסוף שנת 2013 (40,484).

ירידה במספר העובדים הזרים הלא חוקיים בענף הסיעוד בשנת 2018
מספרם הכולל של העובדים הזרים הלא חוקיים בסוף שנת 
2013 (11,993)  ירד בשיעור של כ- 4.66% ביחס למספרם בסוף שנת 2018 (11,434). יש לציין, שבסוף שנת 2015 אישר שר הפנים להכשיר את המשך העסקתם של עובדים זרים ששוהים בישראל מעל 63 חודשים בהתאם להמלצת ״הועדה המייעצת לשר להארכת רישיונות ב/1 בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים מיוחדים״ עפ"י קריטריונים מוגדרים.

תחזית על מספר העובדים הזרים בענף הסיעוד בשנת 2018
יישום המלצות
״הועדה המייעצת לשר להארכת רישיונות ב/1 בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים מיוחדים״ בתחילת שנת 2016 צפוי להביא לעליה נוספת במספר העובדים הזרים החוקיים בענף הסיעוד ולירידה במספר העובדים הזרים הלא חוקיים.


 

 

מקורות
חלופות לעובדים זרים מתוך גליון 88 מיולי 2012
פעילות הממשלה לעידוד תעסוקת ישראלים במקצועות עתירי עובדים זרים
תחזיות אוכלוסיה לישראל לטווח ארוך: 2009-2059
הקשיש במדינת ישראל: זכויות, חובות ושירותים
הזקנים בישראל עובדות ומספרים
נתוני זרים בישראל יולי 2013
מחסור בעובדים זרים בתחום הסיעוד
נתוני זרים בישראל-מוגש ע"י רשות האוכלוסין וההגירה-האגף לתכנון מדיניות-סיכום שנת 2018 | 01/2019
מתכוננים לעתיד: טיפול סיעודי בישראל - מחקר על קצה המזלג | 07/05/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט