ביטוח חובה לעובדים זרים ותיירים

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 07/07/2013  עודכן ביום 28/05/2018

הטבה ייחודית לגולשי אתר זה: 
5.90 ש"ח ליום ביטוח בריאות לעובד זר בענף הסיעוד למשך 12 חודשים ראשונים עם רישום ראשון בחברת גיל עד בע"מ !
   תודה, אני רוצה להצטרף למקבלי ההטבה בכפוף לתנאי האתר.

 מעסיק עובד זר מחויב על פי החוק לבטחו באמצעות הפקדות כספים לביטוח חובה קרי: ביטוח בריאות, חסכון פנסיוני וביטוח לאומי. לנוחות המעסיקים ניתן להסדיר ביטוח חובה בפשטות באמצעות אתר זה המתמחה בכך.

מעסיק שאינו מבטח את עובדיו, פועל בניגוד לחוק וחושף את עצמו לתביעה כספית גבוהה שעשויה להגיע למאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך. עובד או שאריו זכאים לתבוע את המעסיק במקרה של נכות, תאונה או מחלה שאירעו במסגרת העבודה.

- ביטוח בריאות לעובדים זרים ותיירים , בחברת ביטוח, עפ"י צו עובדים זרים. פוליסת הביטוח עבור העובד הזר שמועסק/יועסק על ידך כוללת שירותי רפואה כמתחייב מן הצו. הפוליסה מונפקת ע"י אחת מ- 3 חברות ביטוח הפעילות בתחום זה ומתמחות בכך, והן: איילון, הראל ומנורה מבטחים. הפוליסה מעניקה הגנה רפואית הדומה בתכולתה לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי. השירותים הרפואיים להם זכאי העובד יינתנו באמצעות "שירותי בריאות כללית" או "לאומית". לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע אודות אופן קבלת השירות ומספרי טלפון להתקשרות בעת הצורך:

● מוקד שירותי בריאות בקופ"ח "כללית", לקביעת תורים ומרפאת שיניים "כללית סמייל"  2700* מכל טלפון
● מוקד שירות רפואי בקופ"ח "לאומית" לעובדים זרים בטלפון: 1-800-60-64-64

להצטרפות לביטוח בריאות לעובדים זרים ותייריםצרו קשר:
077-9101331
077-9109033

 

- חסכון פנסיוני לעובדים זרים, בקרן או בתכנית חסכון. עפ"י סעיף 1יא' (ו') לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. החל מיום 01/01/2008 קיימת חובה על מעסיקי עובדים זרים בכל הענפים במשק לשלם לעובדים המועסקים על-ידם תוספת שכר בגובה ההפרשות לקרן הפנסיה, לפי החוק או ההסכם הקיבוצי התקף בענף, לפי הגבוה מביניהם. ראוי לציין את הסוגיות הבאות:
● הזכאות תקום לעובד לאחר 6 חודשים מתחילת העבודה בישראל.
● העובד זכאי למשוך את הסכום שנצבר לזכותו עם יציאתו לצמיתות מישראל (אם ההפקדות בוצעו באמצעות חברת סיעוד).


להצטרפות לתכנית פנסיה לעובדים זריםצרו קשר:
077-9101331
077-9109033


- ביטוח לאומי לעובדים זרים, ביטוח מפני פגיעה בעבודה שלפי הוראות פרק ה' בחוק; ביטוח מפני פרוק או פשיטת רגל של המעסיק לפי הוראות פרק ח' בחוק, ביטוח אמהות ובמקרים מסוימים גם ביטוח ילדים לפי פרק ג' בחוק, במוסד לביטוח לאומי.
בעקבות הצהרת המעסיק בדבר העסקת עובד במשק בית שהינו עובד זר, יגיע בדואר פנקס ובו 4 שוברים לתשלום. יש לשלם 2% משכר הבסיס ברוטו שלא יפחת משכר מינימום, 4 פעמים בשנה, ב-20 בחודש, במועדים אלו:
ב-20 באפריל – בעבור 3 החודשים ינואר עד מרס
ב-20 ביולי – בעבור 3 החודשים אפריל עד יוני
ב-20 באוקטובר – בעבור 3 החודשים יולי עד ספטמבר
ב-20 בינואר – בעבור 3 חודשים אוקטובר עד דצמבר

לקבלת גמלה בכסף
למעסיקי עובדים זריםצרו קשר:
077-9101331
077-9109033

 

 


מאמרים קשורים
ביטוח עובדים זרים - השוואת תעריפים
ביטוח חובה לעובד זר
ביטוח בריאות לעובד זר - החובה והזכות
שיפור בעלויות מעסיק עובד זר בסיעוד
עובדים זרים - המועד לפדיון חסכון פנסיוני

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט