הסכם עבודה לעובד זר בענף הסיעוד

הסכם עבודה לעובד זר בענף הסיעוד


מאמרים קשורים:

- תשלומי מעסיק לעובד זר בתחום הסיעוד

- תלוש שכר לעובד זר בענף הסיעוד

מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
ד
אגו לו לביטוח בריאות
כאן!

הסכם עבודה ניתן בחינם לעובד ולמעסיק ע"י לשכה פרטית

ההסכם מאושר ע"י משרד הפנים וע"י עו"ד

מומלץ כי העובד יחזיק בהסכם עבודה מקורי חתום ע"י הצדדים

 

כללים בעריכת הסכם עבודה

במסגרת ההתקשרות בין עובד הזר לבין מעסיק יש לוודא כי בסמוך לפני מועד תחילת העבודה נחתם ביניהם חוזה עבודה בכתב בשפה שהעובד מבין.

רצוי כי העובד יחזיק בידו גם עותק של תרגום החוזה לעברית.

עפ"י החוק המעסיק ימסור לעובד העתק מחוזה העבודה.

חוק עובדים זרים קובע מה נכלל בחוזה ההעסקה.

Image preview
עובדים זרים בסיעוד נחשבים לעובדים חודשיים.

אם היו הסכמות מאוחרות למועד חתימת החוזה ואשר משנות תנאי מן התנאים בחוזה (לרבות הסכמה להאריך את תוקף החוזה לתקופה נוספת) – יש לכתוב תוספת לחוזה בשפה שהעובד מבין ויודע לקרוא, ואשר תהיה חתומה על ידי העובד והמעסיק. מומלץ כי לעובד יהיה בכל זמן עותק מקורי אף ממנה.

 

מקורות
●  חוק עובדים זרים תשנ"א-1991 חוזה עבודה (תיקון מס' 3) תש"ס-2000
●  תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש"ס - 2000

תגובות

משכורת חודשית לעובדים זרים בסיעוד

כעת ברור שהחוזה חוקי והמשכורת החודשית קבועה.

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט