מאמרים שונים בנושאים עובדים זרים, ביטוח לעובד זר, סיעוד ועוד.

קריאה מהנה, נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ.