עלויות למעסיק

תוכן עניינים
1.
מרכיבי העלויות למעסיק.
2. ניכויים מותרים.
3. כיצד להפחית עלות העסקה.
4. עלויות חודשיות ושנתיות למעסיק.
5. מימון חלק משכר העובד.
6. הבהרות ועדכונים.

 

  השוואת תעריפים בביטוח בריאות מגלה אפשרות לחסכון בעלויות למעסיק עפ"י המבצע שמפורסם באתר זה. 
כיצד עושים זאת ? מעסיק ועובדו הרשומים בתאגיד ועוברים להרשם לראשונה בלשכתנו, זכאים לפוליסת בריאות לעובדים זרים בתעריף מוזל, וניתן להצטרף כאן.
חסכון נוסף ניתן להשיג ע"י קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים.עיינו: סכומי גמלה בכסף למעסיק עובד זר.

 

 1. מרכיבי העלויות למעסיק:

 א. משכורת מינימום  ברוטו לעובד זר בתוקף מיום 01/04/2024:


שכ"מ ברוטוסכום בש"ח
>לחודש5,880.00
>לשעה30.61
>ליום235.20
>
ליום מנוחה שבועי/חג
401.26

 
ב. שכר מינימום חודשי נטו - בתוקף מיום 01/04/2024: 

לאחר הניכויים המותרים כדין עבור מגורים וביטוח רפואי, שכר מינימום חודשי נטו**, כולל "דמי כיס" שבועיים*, הינו כדלקמן: > שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים.

* "דמי כיס שבועיים" הינם חלק בלתי נפרד משכר מינימום חודשי ומהווים מקדמה על חשבון השכר.
על כן, עובד שמשולמים לו "דמי כיס"/מקדמה בגובה 100 ₪ מידי שבוע, יקבל בנוסף יתרת שכר בגובה השכר החודשי נטו בניכוי 400 ₪ (בחודש שבו יש 4 סופ"ש).
לדוגמא, יתרת שכר המינימום נטו לעובד באיזור ירושלים שמגוריו בבעלות המעסיק שקיבל "דמי כיס" שבועיים בגובה 100 ₪ הינו 5,242.38 ₪ (=5,880-400-237.62).


 הערה: במקרה בו עובד משתכר שכר הגבוה משכר המינימום והמעסיק מבקש להפחית את שכרו בהתאם לשכר המינימום המפורט מעלה, תהווה ההפחתה הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה. באם לא יענה המעסיק לבקשת העובד שלא להפחית את שכרו,  רשאי העובד לסיים את עבודתו בתנאי מפוטר ויהא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים.

כלומר: משכורת בסיסית נטו לעובדים לא תפחת משכר מינימום ברוטו בסך 5,880.00 ₪ פחות ניכוי מותר והיא כוללת מקדמה/"דמי כיס" שבועיים ע"ס 100 ₪.
כאן המקום לציין שבימים אלו המשכורת החודשית נטו גבוהה יותר ועשויה להגיע עד 7,000 ש"ח כולל המקדמות השבועיות, וזאת עקב מחסור בעובדים זרים בתחום הסיעוד.
**להרחבה > שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים.

ג. ביטוח בריאות לעובד זר בענף הסיעוד:  כ 260 ש"ח לחודש (8.68 ש"ח ליום, נכון ל 15/03/24) - תלוי בתאגיד, בסוכן הביטוח שלו ובמעמד העו"ז: עובד זר או תייר.
צרו קשר לקבלת הצעה לפוליסה במחיר מוזל, אם אינכם רשומים בלשכתנו.

הטבה יחודית לגולשי אתר זה: ביטוח בריאות לעובד זר בענף הסיעוד בעת הרישום בלשכת גיל עד בע"מ במחיר הזול בישראל !
מעוניינים להצטרף בכפוף לתנאי האתר.

קשר מיידי בטלפון:  077-9101331   או    077-9109033

ביטוח בריאות לעובד זר בסיעוד -
שיקולי המעסיק >
 "לעיתים מזומנות מתגלה לחלק מהמעסיקים, בדיעבד, כי שילמו מחיר יקר מדי על ביטוח בריאות עבור העובד הזר."

 

ד. ביטוח לאומי: מעסיק עובד זר, שיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי צריך לדווח ולשלם דמי ביטוח עבור העובד הזר.

(2)    שיעור תשלום דמי ביטוח:
שיעור דמי הביטוח הוא 2% מהשכר המשולם לעובד באופן פרטי.
לדוגמה: מי שמשלם לעובד הזר באופן פרטי שכר בסך 4,000 ש"ח בחודש - חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח בשיעור 2% מהשכר המשולם לעובד: 2%X4,000 = 80 , כלומר צריך לדווח ולשלם 80 ש"ח בחודש.

(3)    תנאים לקבלת פטור מדיווח:
       א)
פתיחת תיק מעסיק בביטוח הלאומי בגין העסקת עובד במשק בית, עם פרטים מעודכנים שלו, פרוט שכרו ועוד.
        ב) לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.
(4,5) אופן הדיווח ו/או תשלום:
דיווח ו/או תשלום ניתן לבצע באמצעות
אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים  שיגיע באופן אוטומטי בדואר.
הערה בעניין הגשת תביעה לביטוח לאומי:
אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה, וכדומה) - ביטוח לאומי יבקש ממנו ומהמעסיק מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

ראה גם ידיעה מס' 39 שכותרתה: הודעה למקבל גמלת סיעוד המעסיק עו"ז בעניין דיווח ותשלום דמי ביטוח | 12/04/2024

ה. זכויות סוציאליות: תשלום שעות נוספות בגין עבודה ביום החופשי/חג, פדיון ימי חופשה שנתית, פדיון ימי הבראה, דמי מחלה, 25 שעות מנוחה בחג ובסופ"ש (לדוגמא: מיום שבת בשעה 9:00  עד יום א' בשעה 10:00). ראה פרוט ב"זכותון לעובד הזר".

ו. חסכון פנסיוני: 6.5% תגמולי מעסיק ו- 6.0% לפיצויים בהתאם להרחבה לחוק פנסיה חובה מיום 01/01/2017. להרחבה > כל עובד זר שישלים 6 חודשי עבודה בישראל זכאי לחסכון פנסיוני.
מעסיק, מעונין להצטרף? >
צור קשר

ז. עמלת השמת עובד זר: תשלום חד פעמי עד 2,000 ₪ ללשכה פרטית בגין רישום של עובד זר ומעסיק ברשות האוכלוסין וההגירה. להרחבה.

ח. דמי טיפול שוטף: תשלום עד 70 ₪ לחודש ללשכה פרטית בגין ביקורי עו"ס בבית המטופל, פתרון בעיות שוטפות במהלך ההעסקה, הסדרת ביטוח בריאות, הארכת תוקף היתרים ואשרות במשרד הפנים.

ט. אגרות למשרד הפנים:

שם האגרה
סכום בש"ח
משך תוקף האישור
הפקת היתר חדש/קיים להעסקת עובד זר340מ 3 חודשים עד לצמיתות
תוספת אגרת בקשה להערכת תלות330מ 2 שנים עד לצמיתות
אגרת רישיון לעובד ב/1195עד 12 חודשים2. ניכויים מותרים:  
[להרחבה ראה
שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים]
מעסיק אינו רשאי לנכות משכרו של עובד זר כל היטל או אגרה אשר מוטלים על מעסיקים של עובדים זרים, וסכומים אלה חייבים להיות משולמים על ידי המעסיק לרשויות בנוסף לשכרו של העובד.
עדכון‏ סכומי‏ אגרות,‏ פיקדון,‏ ערובה,‏ ניכוי‏ בעד‏ מגורים‏ הולמים, הוצאות‏ נלוות‏ וזיכוי‏ בעד‏ ביטוח‏ רפואי‏‏


3. כיצד להפחית עלות העסקה:

הפחתת פרמיה לביטוח בריאות לעובדים זרים בסיעוד 
הגדלת גמלת סיעוד אם חלה החמרה במצב בריאותי

 4. עלויות חודשיות ושנתיות למעסיק:

עלויות חודשיות

מעסיק המקבל גימלת סיעוד בשירותים, ישלים את ההפרש לפחות לשכר מינימום נטו.
מעסיק המקבל גימלת סיעוד בכסף, ישלם לפחות שכר מינימום נטו.
אם העובד עבד בסופ"ש ו/או ביום חג ישלם המעסיק בגין 25 שעות נוספות (150%).
דמי טיפול שוטף ללשכה פרטית עד 70 ₪ (840 ש"ח
לשנה - כנזכר בסעיף ח' לעיל).
עלות מירבית של השכר החודשי למעסיק המקבל גימלת סיעוד בשירותים ולמעסיק המקבל גימלת סיעוד בכסך היא זהה: כ- 8,000 ₪ (שכר נטו+עבודה בסופ"ש/חג+זכויות סוציאליות+אגרות) נכון ליום 01/04/2024.

עלויות שנתיות
 כאמור, יש לקחת בחשבון עלויות שנתיות שחלות על המעסיק בתום כל שנת עבודת העובד  כדלהלן:

פדיון ימי חופשה שנתית 235.20 ש"ח ליום (14 ימים לכל אחת מ- 4 השנים הראשונות, 15 ימים לשנה חמישית, 16 ימים לשישית, 18 לשביעית),
פדיון ימי הבראה 418 ₪ ליום
(5 ימים בתום שנה ראשונה, 6 ימים בתום שנה שניה ושנה שלישית, 7 ימים בתום שנה רביעית ועד העשירית),
פיצויים 5,880 ₪ לכל שנת עבודה (במקרה פטירת המעסיק, פיטורין, מעבר למוסד סיעודי ובתנאי שהעובד הועסק במשך 12 חודשי עבודה רצופים לפחות),
חידוש היתר להעסקת עובד זר 340 ₪,
חידוש אשרת עבודה 195ש"ח.
השמת עובד זר עד 2,000 ש"ח (ח"פ אם ההעסקה ברצף למשך שנה לפחות, כנזכר בסעיף ז' לעיל).
דמי טיפול שוטף עד 840 ש"ח לשנה (כנזכר בסעיף ח' לעיל).


5. מימון חלק משכר העובד:

זכאי גמלת סיעוד שיבחרו בקבלת גמלה בכסף ישירות מהמוסד לביטוח לאומי ולא באמצעות
חברת סיעוד, יקבלו, לפי הערכת המוסד לביטוח לאומי, לחשבון הבנק שלהם תוספת משמעותית עפ"י ערכי גמלת סיעוד בכסף (בתוספת 9 שעות שבועיות לניצולי שואה-לזכאים).
להרחבה קראו מאמר בנושא גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים.

שימו לב: המעסיק הוא הנזקק הסיעודי (בעל ההיתר). הוא זה שחייב בכל החובות של מעסיק לעובד הזר המעניק לו סיוע סיעודי. במידה והמעסיק בחר בחברת סיעוד לצורך תשלום הגמלה לעובד הזר תשמש החברה רק "צינור" להעברת "גמלת הסיעוד" ישירות לחשבון הבנק של העובד הזר וזאת על חשבון השכר המגיע לעובד תמורת סך כל עבודתו אצל מעסיקו. המעסיק הסיעודי יקבל מחברת הסיעוד 'תלוש שכר', בגין גימלת הסיעוד לה הוא זכאי.

 6. הבהרות ועדכונים:

-   לפי חוק הגנת השכר בישראל יש לשלם את השכר מיד בתום חודש העבודה שבתמורתה משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר אותו מועד.

-   החוק אינו מחייב מעסיק בתחום הסיעוד (שהוא יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו) להנפיק תלוש שכר. יחד עם זאת מומלץ כי גם מעסיק שכזה יחזיק ויעביר לידי עובדו תלוש שכר וכן פרוט שעות העבודה שבהן הועסק העובד אצלו למניעת חילוקי דעות ותביעות הדדיות מיותרות.

 

חזרה לתחילת הדף