סכומי גמלה בכסף למעסיק עובד זר

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ |  18/05/2015 עודכן 02/03/2019
 

עם מתן זכות הבחירה למעסיק עובד זר, בין קבלת גמלת סיעוד בשירותים (ע"י חב' סיעוד) לבין קבלתה בכסף (ישירות מהבטל"א), ניתנת הזדמנות למעסיק לקבל יותר כסף מן המוסד לביטוח לאומי בבחירת גמלת סיעוד בכסף.

מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

 

הערות כלליות:
- ריכוז נתונים למעסיק בוצע ע"י חברת גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ.
- הסכומים כוללים זכויות סוציאליות.
- הזכאות לקבלת הסכומים מוקנית למקבלי קצבת סיעוד בכסף (לא ע"י חב' סיעוד).
- תוספת בסך 1,850 ש"ח בגין זכאות לקרן ניצולי שואה (קרנ"ש) לא כלולה בטבלה.


זכותי לקבל יותר כסף מגמלת סיעוד של המוסד לביטוח לאומי !


 סכום גמלת סיעוד חודשית למעסיק עובד זר בש"ח (לא כולל קרנ"ש
)
לדוגמא:

רמהנקודות תלותיחידות שירות
(שעות שבועיות)
הפקדה לחשבון המטופל
(ש"ח)
46.5-7.5184,049

> לצפייה בטבלה המלאה 

הסכום החודשי גדל בכ- 1,850 ש"ח לחודש אם המעסיק זכאי לתוספת של 9 שעות שבועיות מהקרן לניצולי שואה (לזכאים לגמלת סיעוד של 150% ומעלה). שימו לב:טופס בקשה לקבלת גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים, למי שמעסיק מטפל צמוד (2655)


"מי  שהוכר כנרדף נאצים ע"י ועידת התביעות, הרשות לזכויות ניצולי שואה או חוק הפיצויים הגרמני וכן הוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד של  150% ומעלה עשוי להיות זכאי לתוספת של שעות סיעוד מעבר לשעות הניתנות ע"י המוסד לביטוח לאומי. ועידת התביעות תהיה ערוכה למתן גמלת הסיעוד גם בכסף החל ב 1.1.2015 . טופס הפנייה לוועידת התביעות מצורף כנספח א' לטופס בקשה זה: ב.ל 2655 החל מ  1.1.2015 .  >>>

ניצולי שואה שבחרו בגמלה בכסף ישלחו את טופס הבקשה לקבלת גמלת סיעוד  בכסף - אל המוסד לביטוח לאומי ואת נספח א' לבקשה -  אל: וועידת התביעות
ת"ד 20064
ת"א 6120001

 


מקורות:
1. מידע ממעסיקי עובדים זרים
I 2013-2014
2.
אתר המוסד לביטוח לאומי מנהל גמלאות I 14/01/2014
3.
תעריף יחידת שירות | 01/05/2018

מאמרים קשורים:
1.  גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/12/12
2. 
שיפור בעלויות למעסיק עובד זר בסיעוד | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/12/12
3. 
תיקון חוק בנושא גמלת סיעוד בכסף | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 10/10/13
4.  רווח כספי למעסיק שבוחר בגמלת סיעוד בכסף | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/05/15
5. 
תלוש שכר לעובד זר בענף הסיעוד | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ 01/07/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט