הצטרפות לביטוח בריאות

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 03/05/2019

1. הצטרפות לביטוח בריאות לעובדים זרים או ביטוח בריאות לתיירים כרוכה בהליך קצר   
    וללא תקופת הכשרה.

2. עריכת ההצעה לביטוח באמצעות סוכן ביטוח מורשה בלבד.
    א. בדואר אלקטרוני  nachmangilad@gmail.com
    ב. באינטרפקס: 153-48622216

טפסים להורדה
יצירת קשר

 

3. המסמכים הנדרשים להצטרפות:
    א. טופס בקשה להצטרפות
    ב. טופס הצהרת בריאות
    ג. צילום אשרה של העובד
    ד. צילום ת.ז. של המעסיק

למה בגיל עד ?
א. מחיר הזול בישראל
ב. הטבות ייחודיות

4. העובד יענה בכתב על טופס הצהרת בריאות שכתוב בשפה מובנת לו.

5. העובד ימלא את פרטיו האישיים בטופס בקשה להצטרפות ויחתום ע"ג הצהרת בריאות.

6. המעסיק ימלא את פרטיו ויחתום בטופס הצעה להצטרפות, בטופס הצהרת בריאות.

7. הפקת הפוליסה מותנית בקליטת הטפסים בחברת הביטוח, אישור חתם החברה ואישור
    מחלקת גבייה – בתוך דקות ספורות למעט במקרה של הליכי חיתום או דחיית הבקשה.

8.
הפקת כרטיס מגנטי בתוך 30 יום מאישור הצטרפות. בינתיים העובד יקבל שירותי בריאות

      בסניף קופ"ח הקרוב למקום עבודתו בעזרת קוד זיהוי.

9. תוקף הפוליסה: עד 12 חודשים לעובדים זרים ועד 180 ימים לתיירים.


תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט