מחסור בעובדים זרים בתחום הסיעוד

נכתב ע"י: נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 15.03.2012 ועודכן ביום 18/12/2020

לאחרונה מסתמן מחסור חריף בעובדים זרים בתחום הסיעוד בישראל. הביקוש לעובדים אלו הולך ומתגבר בעוד שנבצר מן הלשכות הפרטיות (תאגידים) להשלים את הפער בין הביקוש מצד אוכלוסיית הקשישים, הנכים והחולים לבין היצע העובדים הזרים.חיזוק למגמת שפל המורגש בהיצע עובדים זרים עולה מנתוני משרד הפנים:  בכ- 86% מכלל הלשכות הפרטיות רשומים ומועסקים לפחות 97% מכלל העובדים הזרים בישראל, כלומר רק כ- 3% מן העובדים הזרים החוקיים בתחום הסיעוד רשומים כמבקשי עבודה.

רשות האוכלוסין וההגירה הוקמה בשנת 2008 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3434 מיום 13/04/2008. לפיכך נתונים מדויקים באשר להרכב אוכלוסיית עובדים זרים בישראל הופקו החל משנת 2009 ומוצגים בגרף הבא:
 

מספר העובדים הזרים (חוקיים, לא חוקיים וסה"כ העו"ז בענף הסיעוד בישראל 2009 - 2016
מבוסס על
נתוני זרים בישראל

עדויות לקיום מחסור בעובדים זרים לסיעוד נחשפו לעיני הציבור הרחב  ביריד התעסוקה שהתקיים ביום 09/11/2011 בתל אביב איליו הגיעו רק 14 עובדים זרים במטרה לקבל עבודה. היריד הוקם על ידי רשות ההגירה והאוכלוסין במיוחד עבור העובדים הזרים בתחום הסיעוד שאינם מועסקים, אך עשרות נציגי חברות ההשמה שהגיעו למקום התאכזבו מהיענות דלה במיוחד. בעקבות המחסור בעובדים זרים התקיים ביום 29/01/2012 יריד תעסוקה נוסף לעובדים בתחום הסיעוד. נציגי הלשכות הפרטיות הגיעו, אך רק 4 עובדים בלבד הופיעו ומצאו את עצמם בעמדת כוח – מתלבטים בין ההצעות.

מאז שנת 2009 ועד עתה נוקטת הממשלה במדיניות שעיקרה עידוד תעסוקת ישראלים והפחתה הדרגתית של מכסות היבוא של עובדים זרים ובמקביל הגברת פעולות הפיקוח, האכיפה וההרתעה כלפי מעסיקי עובדים זרים לא חוקיים.

  Image preview
themarker.com

מדיניות הממשלה אכן הביאה לצמצום מספרם והרחקתם של עובדים זרים לא חוקיים אך גם הפחיתה את מספרם של העובדים הזרים החוקיים מ- 43,836 בשנת 2009 ול- 41,260 בתום שנת 2011. האם הביקוש לעבודה בענף הסיעוד עלה בקרב הישראלים בעקבות השינוי ? נראה כי הישראלים כלל לא נוטים למלא את תפקידם של העובדים הזרים כדי לסעוד את הנזקקים ולשהות במחיצתם 24 שעות ביממה.

בניגוד למדיניות הממשלה כיום, צפויה מגמה הפוכה לפיה מספר העובדים הזרים החוקיים בסיעוד בישראל יגדל דרמטית מ- 40,126 ביולי 2012 ל-114,000 עד שנת 2030, להרחבה קרא במאמר תחזית גידול באוכלוסיית עובדים זרים בסיעוד .
ואכן, אנו עדים להתממשות מגמת הגידול: עפ"י דו"ח "נתוני זרים בישראל" בנושא עובדים זרים בענף הסיעוד שהוגש לסיכום שנת 2016 ע"י רשות האוכלוסין וההגירה [3], שוהים בישראל 49,156 עובדים זרים חוקיים ו- 11,317 עובדים זרים לא חוקיים, קרי גידול של 4,031 עובדים ביחס לשנת 2009.

ביטוי מיידי למגמות אלו ניתן לראות בגידול התלול במספר בעלי ההיתרים להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד. מסקר שערך מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת על בעלי היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד עולה כי: בשנת  1996 מספר ההיתרים היה 8,186  בלבד, בשנת 2009 מס' ההיתרים עלה ל- 46,000 ובאפריל 2012 מס' ההיתרים זינק ל- 55,935.

על מנת להענות לביקוש הולך וגובר לכוח אדם בענף הסיעוד מצד אחד ומניעת הבאת עובדים זרים חדשים מחו"ל מצד שני, התיר שר הפנים במהלך השנים 2015 ו- 2016 לאשר באופן עקרוני וגורף את הבקשות של מטופלים סיעודיים להארכה חריגה של רשיונות הישיבה והעבודה (ב1), אשר הוגשה בעניינם בקשה ל"וועדה המייעצת לשר, בענף הסיעוד מטעמים הומניטאריים מיוחדים" עפ"י קריטריונים מוגדרים". אך מנגד דווקא הארכת שהותם בישראל מגדילה את סיכוייהם של העובדים הזרים למצוא בני זוג, ללדת ילדים ולהתערות בארץ - בסתירה מוחלטת למדיניות הממשלה.

בין השנים 2015-2018 חל גידול במספר העובדים הזרים בענף הסיעוד, שמספרם הגיע ליותר מ – 55,000 בסוף שנת 2018. מספר העובדים הלא חוקיים בענף זה – כ-11,400, ירד ב-13% ביחס למספרם בסוף שנת 2017.
סביר להניח שמגמה זאת הינה תוצאה של יישום נוהל הארכת רישיונות בענף הסיעוד מטעמים הומניטאריים, ביחס לאותם
עובדים בענף, השוהים בישראל למעלה מ-63 חודשים, וזאת בהתאם להמלצת הועדה המייעצת לשר. עם זאת, עובדים זרים, אשר הגיעו לישראל לענף הסיעוד מועסקים באופן בלתי חוקי במספרים גבוהים משמעותית לעומת עובדים זרים שהגיעו לישראל לשאר הענפים, והם מהווים 70% מכלל העובדים הלא חוקיים ששהו בשנת 2018 בישראל.

גם המלצות הצוות בראשות פרופ' צבי אקשטיין בנושא העסקת עובדים זרים מאששות את מגמת הגידול החזוי בביקוש לעובדים זרים לסיעוד. עפ"י נתוני מת"ש ברשות האוכלוסין, נכון לפברואר 2010 יש למעלה מ–44 אלף עובדים זרים בענף, ומספר הזכאים להיתר גדולה אף יותר: למעלה מ–100 אלף זכאים בתום שנת 2008.
Image preview


ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת קיימה ביום 08/02/2017 דיון דחוף בנושא התעללות והזנחה בבתי אבות סיעודיים. בוועדה ציין יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף, כי בכוונתו "לעשות הכל", על מנת להתיר לעובדים זרים לעבוד בבתי האבות הסיעודיים. "ההתלבטויות נגמרו. אעזר ביו"ר ועדת הפנים, ח"כ דודי אמסלם, ובשר האוצר, וכך, אני מקווה, נביא לפתרון מהיר למצוקת כוח האדם האדירה בתחום".  http://www.themarker.com/career/1.3737811
Image preview

בג"ץ קבע על המחסור בעובדי סיעוד: "לא עניין שיידחה לקרן זווית".
איגוד בתי האבות מבקש היתר להעסקת 6,000 עובדים זרים בענף הסיעוד. בג"ץ סירב לתת צו על-תנאי להבאת העובדים, אך הקציב למדינה 3 חודשים לעדכן על התקדמות. הצוות הממשלתי הבוחן את הסוגיה: "אנו תקווה שתקופה זו תנוצל בצורה מיטבית לקידום הטיפול בבעיה"
מתוך אתר גלובס 17/07/2017, 18:34  מלכה רדוזקוביץ

מצוקת הקשישים מחריפה על רקע השפל בהיצע שהולך ופוחת בעובדים זרים. מצוקה זאת מתעצמת נוכח העובדה שהעסקת עובד זר מועדפת באופן בולט על פני מעבר למוסד סיעודי. לחילופין, סיוע בעין של עובד/ת ישראלי/ת שמוגבל למתן עזרה של 9.75 עד 27 שעות בשבוע מהווה מענה חלקי בלבד, עד כדי סיכון בריאותה ושלומה של האוכלוסיה הנזקקת לטיפול סיעודי.

הנסיבות הקשות אליהם נקלעו הקשישים, הנזקקים ומשפחותיהם והחברה הישראלית בכללה בתחום הטיפול הסיעודי מחייבות את ממשלת ישראל להנהגת רפורמה להתמודדות בסוגיית הטיפול הסיעודי בבית הקשיש.


מקורות:
 נתוני זרים בישראל | סיכום שנת 2018 | מרשות האוכלוסין וההגירה, אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה 
הזקנים בישראל – עובדות ומספרים | ג'וינט ישראל, משאב, מאיירס ג'וינט-ברוקדייל | 2015
 הסכם הבאת עובדים סיעודיים מנפאל וגיאורגיה לבתי אבות בישראל  |  30/09/2020

 

תגובות

מחסור בעובדים זרים

הבעייה שאת חווה היא לצערי תוצאה ישירה של מחסור בעובדים זרים בתחום הסיעוד שנוצר בעקבות שיטת העסקה ומדיניות הממשלה במהלך השנים האחרונות. נא צרי קשר באמצעות דף צרו קשר באתר ואנו נשתדל לסייע.

מחסור בעובדים זרים

מנסיוננו בהשמת עובדים זרים בתחום הסיעוד אנו חווים תכיפות מואצת בדרישות להעלאת שכר מצד העובדים הזרים - כנהוג בשוק שבו הביקוש לשירותי סיעוד גבוה מן ההיצע. דרישות אלו מתמקדות בעיקר בתחום ניצול השעות הנוספות בסופי שבוע ובחגים עבורן זכאים העובדים ממעסיקיהם לתשלום של 150% (340 ש"ח לכל סופ"ש/חג), אבל גם בתוספות לשכר המינימום. הואיל והשכר בעין נותר קבוע, נופל נטל התוספת בשכר על כתפיהם של המעסיקים הנאלצים לעיתים קרובות להתפשר ולהענות לדרישות השכר חרף העדר צורך בנוכחות העובדים בביתם בסוף השבוע או בימי חג. 

כתבה מעולה

כתבה מעולה המשקפת את המצב בישראל.

יישר כח.

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט