ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות

      תוכן עניינים
1
ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות.
2.  
הכיסוי הביטוחי.
3.  
סייגים בפוליסה (מה שהפוליסה לא מכסה).
4.   הערות כלליות.
5.  
השירות הרפואי.

6.   כרטיס שירות מגנטי.
7.   גובה הפרמיה.

8.   אופן התשלום.
9.   הצטרפות לביטוח בריאות.קשר מיידי בטלפון:  077-9101331  או   077-9109033

  תעריף 1.30 $ ליום בלבד, למעסיק בענף הסיעוד שנרשם לראשונה בלשכתנו, רשאי להצטרף כאן בכפוף לתנאי האתר.

 
כל מעסיק עובד זר חייב לרכוש פוליסת ביטוח בריאות עבור העובד בהתאם לצו עובדים זרים - ולא, הינו צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

  ניתן לרכוש את הפוליסה לתקופות של בין 30 יום לבין שנה, ובלבד שהעובד הזר יבוטח ברצף למשך כל תקופת העסקתו.
                 


ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות

בתאריך 17 לאוקטובר 2001 נכנס לתוקפו חוק עובדים זרים. על פי החוק, כל מעסיק של עובד זר חייב לבטח את העובד בפוליסת ביטוח בריאות לעובדים זרים התואמת את דרישות הצו. מעסיקים אשר לא יפעלו על פי הוראות החוק צפויים לעונשים הקבועים בו. החוק שמחייב את המעסיקים לערוך ביטוח בריאות לעובדים זרים מגדיר את היקף סל הביטוח והשירותים הרפואיים, אשר יינתנו לעובדים הזרים והוא דומה בתכולתו לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי שלנו הישראלים.

הכיסוי הביטוחי

בדיקת רופא כללי בדיקות מעבדה
בדיקת רופא מומחה  תרופות
חדר מיון מוקד רפואי 24 שעות ביממה
הוצאות אשפוז בבית חולים הוצאות העברת נפטר לארץ מוצאו
צילומי רנטגן, אולטרא-סאונד והדמייה כרטיס טיסה לחו"ל, בהתאם למצב העובד במידה ואינו כשיר לעבודה תוך 90 יום

בנוסף, הפוליסה כוללת את הכיסויים וגבולות האחריות הבאים:

תאור הכיסוי
גבול אחריות
סכום ביטוח מקסימלי
50,000$ בלעדי למבוטחים באמצעותנו, ניתן להרחבה עד 100,000$
הוצאות רפואיות בעת אשפוז
ללא השתתפות עצמית, כיסוי מלא, עד 90 יום
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז
ללא כל השתתפות עצמית
ביקור רופא כיסוי מלא
תרופות הכלולות בסל הבריאות עם מרשם רופא כיסוי מלא
טיפול חירום בשיניים במרפאות הסכם עד $500 באיילון, כיסוי מלא בהראל
פינוי חירום באמבולנס למרכז רפואי עד $500 לתקופת ביטוח
בדיקות מעבדה, רנטגן, אולטרסאונד, א.ק.ג, התייעצות רפואית, שבריםכיסוי מלא
הוצאות מיוחדות
 גבול אחריות
העברת גופה לארץ המוצא והוצאות ליווי עד $5,000
תשלום בגין נכות או מוות מתאונה עד $10,000 נכות או מוות מתאונה
ניתן לרכוש כיסוי נוסף למוות מכל סיבה
עד 4,000 $
הטסה מוקדמת לארץ מוצא בהטסה רגילה או רפואיתעד $2,500 עקב מחלה או תאונה

סייגים בפוליסה (מה שהפוליסה לא מכסה)

אין כיסוי לאירועים הקשורים ו/או הנובעים ממצב רפואי קיים ו/או החמרתם טרם הכניסה לביטוח. שירותים פסיכולוגים, טיפולים סיעודיים, בדיקות גנטיות ולידה בדיקות תקופתיות. טיפת חלב. שימוש בסמים ו/או אלכוהול. חבלה או פציעה עצמית. ניסיון התאבדות ותוצאותיו. תאונת דרכים ותאונת עבודה. להרחבה >

הערות כלליות

הכיסויים בתוקף בכפוף לפוליסה ולסייגיה, ללא השתתפויות עצמיות. ללא תקופת המתנה, ניתן לבטח מגיל 3 חודשים ועד גיל 64 כולל, תקופת הביטוח- עד שנה עם אופציה להארכה, ללא דמי ביטול ו/או קנסות.

השירות הרפואי

השרות הרפואי יינתן על ידי קופת חולים כללית או לאומית. במקרה של פנייה למוקד יקבע למבוטח תור לבדיקה רפואית באחד מסניפי קופת חולים שנבחרה ע"י המבוטח הקרובים למקום מגוריו של העובד הזר. כמו כן תינתן האופציה להזמין ביקור בית החל משעה 19:00 בערב ועד לשעה 06:00 בבוקר ללא השתתפות עצמית. כל מבוטח יקבל כרטיס מגנטי על שמו באמצעותו יוכל לפנות למוקד לקבלת השירות הרפואי.

כרטיס שירות מגנטי

לכל פוליסה מצורף כרטיס מגנטי שמונפק על ידי המבטח בו מצוינים פרטיו האישיים של המבוטח. כל השירותים הרפואיים יינתנו עם הצגת כרטיס זה במרפאה של קופת חולים "שירותי בריאות כללית" או "לאומית". הכרטיס ישלח לבית המעסיק תוך 30 יום ממועד תחילת הביטוח. הכרטיס הינו אישי - על שם העובד - ואינו ניתן להעברה.

גובה הפרמיה

הפרמיה מבוססת על תעריף בין 1.3 לבין 2.5 דולר אמריקני ליום, כנהוג ע"י חברות הביטוח. מעסיקים או עובדים שעורכים את הביטוח באמצעות אתר זה יכולים להנות מתעריף מוזל, לפי שער דולר אמריקני יציג ביום מילוי הבקשה להצטרפות לביטוח, עפ"י תנאי האתר. להצטרפות בתעריף מוזל לחץ כאן.

אופן התשלום

תשלום דמי הביטוח (פרמיה) ניתן לבצע על ידי אחת מהאפשרויות הבאות:
המחאות (ההמחאות יהיו שוות ועוקבות כאשר המחאה ראשונה לפרעון מיידי), הוראת קבע לבנק ובכרטיס אשראי כמפורט:

תקופת ביטוח
עד 3 חדשים
מעל 3 חדשים עד 6 חדשים
מעל 6 חדשים עד 9 חדשים
מעל 9 חדשים עד 12 חדשים
מס' תשלומים
1
2
3
6


הצטרפות לביטוח בריאות

הצטרפות לביטוח בריאות כרוכה בהליך קצר יחסית וללא תקופת הכשרה.
העובד יענה בכתב על טופס הצהרת בריאות שכתוב בשפה מובנת לו - העובד יקבל טופס בשפה המתאימה.
העובד ימלא את פרטיו האישיים בטופס הצעה להצטרפות ויחתום ע"ג הצהרת בריאות.
המעסיק ימלא את פרטיו ויחתום בטופס הצעה להצטרפות, בטופס הצהרת בריאות ובטופס הוראת קבע לתשלום.
חשוב:  קריטריונים לרכישת פוליסה לביטוח עובדים זרים ע"י מעסיקים בישראל
   א. שיעור פרמיה יומית לא עולה על
1.30 דולר ליום
ברישום ראשון בלשכת גיל עד בע"מ.
   ב. עריכת ההצעה לביטוח באמצעות סוכן ביטוח מורשה בלבד.
טפסים להורדה.
   ג. שירות יעיל בהפקת פוליסה מורחבת וכרטיס שירות מגנטי וללא השתתפות עצמית. 

      יצירת קשר
.
הפקת הפוליסה מותנית בקליטת הטפסים בחברת הביטוח, אישור חתם החברה ואישור מחלקת גבייה – בדר"כ בתוך שעות ספורות עד יומיים.
הפקת כרטיס מגנטי בתוך 30 יום מאישור הצטרפות. בינתיים העובד יקבל שירותי בריאות בסניף קופ"ח הקרוב למקום עבודתו בעזרת קוד זיהוי.
תוקף הפוליסה: עד 12 חודשים.
תמורת ביטוח רפואי המעסיק רשאי לנכות משכר העובד עד למחצית הפרמיה או עד לתקרה הקבועה בתקנות, לפי הנמוך בין השניים. 

 

 

 

 חזרה למעלה.