ביטוח רפואי עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות

 

ביטוח בריאות לעובדים זרים בענף הסיעוד במבצע מיוחד. ההטבה מיועדת למעסיק שיירשם לראשונה עם עובדו בלשכה פרטית:
"גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ".
פוליסת ביטוח הבריאות לעובדים זרים כפופה לצו עובדים זרים התשס"א 2001, בהתאם לנדרש בסל הבריאות הממלכתי.

אנו עומדים לשירותכם.
טלפון:077-9101331 / 077-9109033
פקס:          04-8622216   
אינטרפקס:  153-48622216
דוא"ל:         gilad@giladcare.co.il
פעילות: ימים א-ה שעות 8:00-16:0
0

 

תוכן עניינים
1
ביטוח בריאות עבור עובדים זרים.
2.  
הכיסוי הביטוחי.
3.  
סייגים בפוליסה.
4.   הערות כלליות.
5.  
השירות הרפואי.

6.   כרטיס שירות מגנטי.
7.   גובה הפרמיה.

8.   אופן התשלום.
9.   טופסי הצטרפות לביטוח בריאות.
10. תנאים כלליים בפוליסה.
למה עדיף לעשות ביטוח ב"גיל עד" ?

א.מחיר הזול בישראל
ב.סוכן ביטוח מורשה מומחה
ג.
חופש בחירה בקופ"ח כללית/לאומית
ד.ייעוץ למיצוי זכויות למעסיק -
חינם

להצטרפות

  

1. ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות

בתאריך 17 לאוקטובר 2001 נכנס לתוקפו חוק  עובדים זרים. על פי החוק, כל מעסיק של עובד זר  חייב לבטח את העובד בפוליסת ביטוח בריאות  לעובדים זרים התואמת את דרישות החוק. מעסיקים  אשר לא יפעלו על פי הוראות החוק צפויים לעונשים  הקבועים בו. החוק שמחייב את המעסיקים לערוך  ביטוח בריאות לעובדים זרים מגדיר את היקף סל  שירותי  בריאות לעובדים זרים, לו זכאים העובדים  הזרים והוא דומה בתכולתו לחוק ביטוח הבריאות  הממלכתי שלנו הישראלים.

איך להצטרף לביטוח רפואי הזול בישראל ?

המעסיק חייב לרכוש את הפוליסה לתקופה של בין 30 יום לבין שנה, ובלבד שהעובד הזר יבוטח ברצף למשך כל תקופת העסקתו.

קיום פוליסה לביטוח בריאות בתוקף לעובד זר הינו תנאי יסודי והכרחי לצורך קבלת רשיון עבודה (ויזה) עבורו ו/או חידושו.

המעסיק רשאי לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי רק אם נרשם בלשכה פרטית וצרף את העובד לביטוח בריאות.


2. הכיסוי הביטוחי

בדיקת רופא כללי בדיקות מעבדה
בדיקת רופא מומחה  תרופות הכלולות בסל הבריאות
חדר מיון מוקד רפואי 24 שעות ביממה
הוצאות אשפוז בבית חולים פיצוי בגין נכות או מוות מתאונה
ביקור רופא טיפול חירום בשיניים במרפאות הסכם
בדיקות מעבדה, א.ק.ג, שברים פינוי חירום באמבולנס למרכז רפואי
התייעצות רפואית כיסוי הוצאות העברת נפטר לארץ מוצאו
צילומי רנטגן, אולטרא-סאונד והדמייה כרטיס טיסה לחו"ל, בהתאם למצב העובד במידה ואינו כשיר לעבודה תוך 90 יום

 
3. סייגים בפוליסה (מה שהפוליסה לא מכסה)

אין כיסוי לאירועים הקשורים ו/או הנובעים ממצב רפואי קיים ו/או החמרתם טרם הכניסה לביטוח. שירותים פסיכולוגים, טיפולים סיעודיים, בדיקות גנטיות ולידה בדיקות תקופתיות. טיפת חלב. שימוש בסמים ו/או אלכוהול. חבלה או פציעה עצמית. ניסיון התאבדות ותוצאותיו. תאונת דרכים ותאונת עבודה. במקרה של תאונת דרכים, פוליסת ביטוח החובה מכסה עלויות ללא הגבלה על הוצאות רפואיות, פיצוי על אבדן השתכרות ופיצוי על סבל וכאבים שנגרמו בעקבות תאונת דרכים. במקרה של תאונת עבודה, המוסד לביטוח לאומי יממן את הטיפול הרפואי. להרחבה >

4. הערות כלליות

הכיסויים בתוקף בכפוף לפוליסה ולסייגיה, ללא השתתפויות עצמיות. ללא תקופת המתנה, ניתן לבטח מגיל 3 חודשים ועד גיל 64 כולל, תקופת הביטוח- עד שנה עם אופציה להארכה, ללא דמי ביטול ו/או קנסות.

5. השירות הרפואי

השירות הרפואי יינתן על ידי קופת חולים כללית או לאומית. במקרה של פנייה למוקד יקבע למבוטח תור לבדיקה רפואית באחד מסניפי קופת חולים שנבחרה ע"י המבוטח הקרובים למקום מגוריו של העובד הזר. כמו כן תינתן האופציה להזמין ביקור בית החל משעה 19:00 בערב ועד לשעה 06:00 בבוקר ללא השתתפות עצמית. כל מבוטח יקבל כרטיס מגנטי על שמו באמצעותו יוכל לפנות למוקד לקבלת השירות הרפואי.

6. כרטיס שירות מגנטי

לכל פוליסה לביטוח בריאות לעובדים זרים מצורף כרטיס זכאות לשירותים רפואיים שמונפק על ידי חברת הביטוח בו מצוינים פרטיו האישיים של המבוטח. סל שירותי הבריאות יינתן עם הצגת כרטיס זה במרפאה של קופת חולים "שירותי בריאות כללית" או "לאומית" - אנו מאפשרים בחירה חופשית בספקית השירות. הכרטיס ישלח לבית המעסיק תוך 30 יום ממועד תחילת הביטוח. הכרטיס הינו אישי - על שם העובד - ואינו ניתן להעברה.


7.
גובה הפרמיה

מעסיקים או עובדים שעורכים את הביטוח באמצעות אתר זה יכולים להנות מתעריף מוזל, עפ"י תנאי האתר. להצטרפות בתעריף מוזל לחץ כאן.

8. אופן התשלום

תשלום דמי הביטוח (פרמיה) ניתן לבצע על ידי אחת מהאפשרויות הבאות:
המחאות (ההמחאות יהיו שוות ועוקבות כאשר המחאה ראשונה לפרעון מיידי), הוראת קבע לבנק או בכרטיס אשראי כמפורט:

תקופת ביטוח
עד 3 חדשים
מעל 3 חדשים עד 6 חדשים
מעל 6 חדשים עד 9 חדשים
מעל 9 חדשים עד 12 חדשים
מס' תשלומים
1
2
3
6


9.
טופסי הצטרפות לביטוח בריאות
     טופסי הצטרפות לביטוח בריאות > כאן
 

 10. תנאים כלליים בפוליסה

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ


Image preview

 

 

 

 חזרה למעלה.