ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות

ביטוח בריאות לעובד זר בענף הסיעוד בתעריף 1.30$ ליום, לפי חוק עובדים זרים-למעסיק שיירשם לראשונה עם עובדו בתאגיד גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ, למשך 12 חדשים רצופים.

להצטרפות
הקישו כאן


      תוכן עניינים
1
ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות.
2.  
הכיסוי הביטוחי.
3.  
סייגים בפוליסה (מה שהפוליסה לא מכסה).
4.   הערות כלליות.
5.  
השירות הרפואי.

6.   כרטיס שירות מגנטי.
7.   גובה הפרמיה.

8.   אופן התשלום.
9.   הצטרפות לביטוח בריאות.


מוקד טלפוני לביטוח עובדים זרים
טלפון:  077-9101331  או   077-9109033

הצטרפות לביטוח בריאות הזול במדינת ישראל, הקישו כאן בכפוף לתנאי האתר.
 
כל מעסיק עובד זר חייב לרכוש פוליסת ביטוח בריאות לעובדו, שמגדירה את היקף סל הבריאות והשירותים הרפואיים, בהתאם לצו עובדים זרים. ולא, הינו צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  ניתן לרכוש את הפוליסה לתקופות של בין 30 יום לבין שנה, ובלבד שהעובד הזר יבוטח ברצף למשך כל תקופת העסקתו.
                


ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות

עובד זר בסיעוד שסוג האשרה שלו משתנה מ-ב/1 ל-ב/2 יבוטח בפוליסת בריאות לתיירים

גיל עד מציעה פוליסת בריאות לעובדים זרים בתעריף המשתלם ביותר, עם כיסוי הוצאות רפואיות בהתאם להוראות החוק בישראל.
בתאריך 17 לאוקטובר 2001 נכנס לתוקפו חוק עובדים זרים. על פי החוק, כל מעסיק של עובד זר חייב לבטח את העובד בפוליסת ביטוח בריאות לעובדים זרים התואמת את דרישות החוק. מעסיקים אשר לא יפעלו על פי הוראות החוק צפויים לעונשים הקבועים בו. החוק שמחייב את המעסיקים לערוך ביטוח בריאות לעובדים זרים מגדיר את היקף סל הביטוח והשירותים הרפואיים, אשר יינתנו לעובדים הזרים והוא דומה בתכולתו לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי שלנו הישראלים.

הכיסוי הביטוחי

בדיקת רופא כללי בדיקות מעבדה
בדיקת רופא מומחה  תרופות
חדר מיון מוקד רפואי 24 שעות ביממה
הוצאות אשפוז בבית חולים הוצאות העברת נפטר לארץ מוצאו
צילומי רנטגן, אולטרא-סאונד והדמייה כרטיס טיסה לחו"ל, בהתאם למצב העובד במידה ואינו כשיר לעבודה תוך 90 יום

 

בנוסף, הפוליסה כוללת את הכיסויים וגבולות האחריות הבאים: להצטרפות
הקישו כאן
 


תאור הכיסוי
גבול אחריות
סכום ביטוח מקסימלי
50,000$ בלעדי למבוטחים באמצעותנו, ניתן להרחבה עד 100,000$
הוצאות רפואיות בעת אשפוז
ללא השתתפות עצמית, כיסוי מלא, עד 90 יום
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז
ללא כל השתתפות עצמית
ביקור רופא כיסוי מלא
תרופות הכלולות בסל הבריאות עם מרשם רופא כיסוי מלא
טיפול חירום בשיניים במרפאות הסכם עד $500 באיילון, כיסוי מלא בהראל
פינוי חירום באמבולנס למרכז רפואי עד $500 לתקופת ביטוח
בדיקות מעבדה, רנטגן, אולטרסאונד, א.ק.ג, התייעצות רפואית, שבריםכיסוי מלא
הוצאות מיוחדות
 גבול אחריות
העברת גופה לארץ המוצא והוצאות ליווי עד $5,000
תשלום בגין נכות או מוות מתאונה עד $10,000 נכות או מוות מתאונה
ניתן לרכוש כיסוי נוסף למוות מכל סיבה
עד 4,000 $
הטסה מוקדמת לארץ מוצא בהטסה רגילה או רפואיתעד $2,500 עקב מחלה או תאונה

סייגים בפוליסה (מה שהפוליסה לא מכסה)

אין כיסוי לאירועים הקשורים ו/או הנובעים ממצב רפואי קיים ו/או החמרתם טרם הכניסה לביטוח. שירותים פסיכולוגים, טיפולים סיעודיים, בדיקות גנטיות ולידה בדיקות תקופתיות. טיפת חלב. שימוש בסמים ו/או אלכוהול. חבלה או פציעה עצמית. ניסיון התאבדות ותוצאותיו. תאונת דרכים ותאונת עבודה. להרחבה >

הערות כלליות

הכיסויים בתוקף בכפוף לפוליסה ולסייגיה, ללא השתתפויות עצמיות. ללא תקופת המתנה, ניתן לבטח מגיל 3 חודשים ועד גיל 64 כולל, תקופת הביטוח- עד שנה עם אופציה להארכה, ללא דמי ביטול ו/או קנסות.

השירות הרפואי

השרות הרפואי יינתן על ידי קופת חולים כללית או לאומית. במקרה של פנייה למוקד יקבע למבוטח תור לבדיקה רפואית באחד מסניפי קופת חולים שנבחרה ע"י המבוטח הקרובים למקום מגוריו של העובד הזר. כמו כן תינתן האופציה להזמין ביקור בית החל משעה 19:00 בערב ועד לשעה 06:00 בבוקר ללא השתתפות עצמית. כל מבוטח יקבל כרטיס מגנטי על שמו באמצעותו יוכל לפנות למוקד לקבלת השירות הרפואי.

כרטיס שירות מגנטי

ראו הרחבה > כאן

גובה הפרמיה

הפרמיה מבוססת על תעריף בין 1.3 לבין 2.5 דולר אמריקני ליום. מעסיקים או עובדים שעורכים את הביטוח באמצעות אתר זה יכולים להנות מתעריף מוזל, לפי שער דולר אמריקני יציג ביום מילוי הבקשה להצטרפות לביטוח, עפ"י תנאי האתר. להצטרפות בתעריף מוזל לחץ כאן.

אופן התשלום

תשלום דמי הביטוח (פרמיה) ניתן לבצע על ידי אחת מהאפשרויות הבאות:
המחאות (ההמחאות יהיו שוות ועוקבות כאשר המחאה ראשונה לפרעון מיידי), הוראת קבע לבנק ובכרטיס אשראי כמפורט:

תקופת ביטוח
עד 3 חדשים
מעל 3 חדשים עד 6 חדשים
מעל 6 חדשים עד 9 חדשים
מעל 9 חדשים עד 12 חדשים
מס' תשלומים
1
2
3
6


הצטרפות לביטוח בריאות

ראה הליך הצטרפות לביטוח בריאות בהקשה > כאן

Image preview

 

 

 

 



חזרה למעלה.