ביטוח רפואי עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות

ביטוח בריאות לעובדים זרים בענף הסיעוד בתעריף 5.90 ש"ח ליום, לפי צו עובדים זרים-מיועד למעסיק שיירשם לראשונה עם עובדו בתאגיד גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ, למשך 12 חדשים רצופים. > להצטרפות מיד !

 

      תוכן עניינים
1
ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות.
2.  
הכיסוי הביטוחי.
3.  
סייגים בפוליסה (מה שהפוליסה לא מכסה).
4.   הערות כלליות.
5.  
השירות הרפואי.

6.   כרטיס שירות מגנטי.
7.   גובה הפרמיה.

8.   אופן התשלום.
9.   הצטרפות לביטוח בריאות.


מוקד טלפוני לביטוח עובדים זרים
טלפון:  077-9101331  או   077-9109033

הצטרפות לביטוח בריאות הזול במדינת ישראל, הקישו כאן.
 
כל מעסיק עובד זר חייב לרכוש פוליסת ביטוח בריאות לעובדו, שמגדירה את היקף סל הבריאות והשירותים הרפואיים, בהתאם לצו עובדים זרים. ולא, הינו צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  ניתן לרכוש את הפוליסה לתקופות של בין 30 יום לבין שנה, ובלבד שהעובד הזר יבוטח ברצף למשך כל תקופת העסקתו.
קיום פוליסה לביטוח בריאות בתוקף לעובד זר הינו תנאי יסודי והכרחי לצורך קבלת רשיון עבודה. 


ביטוח בריאות עבור עובדים זרים ואוכלוסיות זרות

גיל עד מציעה פוליסת בריאות לעובדים זרים בתעריף המשתלם ביותר למעסיק, עם כיסוי הוצאות רפואיות בהתאם להוראות החוק בישראל .

להצטרפות
הקישו כאן

בתאריך 17 לאוקטובר 2001 נכנס לתוקפו חוק עובדים זרים. על פי החוק, כל מעסיק של עובד זר חייב לבטח את העובד בפוליסת ביטוח בריאות לעובדים זרים התואמת את דרישות החוק. מעסיקים אשר לא יפעלו על פי הוראות החוק צפויים לעונשים הקבועים בו. החוק שמחייב את המעסיקים לערוך ביטוח בריאות לעובדים זרים מגדיר את היקף סל שירותי  בריאות לעובדים זרים, לו זכאים העובדים הזרים והוא דומה בתכולתו לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי שלנו הישראלים.

הכיסוי הביטוחי

בדיקת רופא כללי בדיקות מעבדה
בדיקת רופא מומחה  תרופות
חדר מיון מוקד רפואי 24 שעות ביממה
הוצאות אשפוז בבית חולים הוצאות העברת נפטר לארץ מוצאו
צילומי רנטגן, אולטרא-סאונד והדמייה כרטיס טיסה לחו"ל, בהתאם למצב העובד במידה ואינו כשיר לעבודה תוך 90 יום

 

בנוסף, הפוליסה כוללת את הכיסויים הבאים: להצטרפות
הקישו כאן


תאור הכיסוי
סכום ביטוח מקסימלי
הוצאות רפואיות בעת אשפוז
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז
ביקור רופא
תרופות הכלולות בסל הבריאות עם מרשם רופא
טיפול חירום בשיניים במרפאות הסכם
פינוי חירום באמבולנס למרכז רפואי
בדיקות מעבדה, רנטגן, אולטרסאונד, א.ק.ג, התייעצות רפואית, שברים
הוצאות מיוחדות
העברת גופה לארץ המוצא והוצאות ליווי
תשלום בגין נכות או מוות מתאונה
ניתן לרכוש כיסוי נוסף למוות מכל סיבה
הטסה מוקדמת לארץ מוצא בהטסה רגילה או רפואית

סייגים בפוליסה (מה שהפוליסה לא מכסה)

אין כיסוי לאירועים הקשורים ו/או הנובעים ממצב רפואי קיים ו/או החמרתם טרם הכניסה לביטוח. שירותים פסיכולוגים, טיפולים סיעודיים, בדיקות גנטיות ולידה בדיקות תקופתיות. טיפת חלב. שימוש בסמים ו/או אלכוהול. חבלה או פציעה עצמית. ניסיון התאבדות ותוצאותיו. תאונת דרכים ותאונת עבודה. להרחבה >

הערות כלליות

הכיסויים בתוקף בכפוף לפוליסה ולסייגיה, ללא השתתפויות עצמיות. ללא תקופת המתנה, ניתן לבטח מגיל 3 חודשים ועד גיל 64 כולל, תקופת הביטוח- עד שנה עם אופציה להארכה, ללא דמי ביטול ו/או קנסות.

השירות הרפואי

השרות הרפואי יינתן על ידי קופת חולים כללית או לאומית. במקרה של פנייה למוקד יקבע למבוטח תור לבדיקה רפואית באחד מסניפי קופת חולים שנבחרה ע"י המבוטח הקרובים למקום מגוריו של העובד הזר. כמו כן תינתן האופציה להזמין ביקור בית החל משעה 19:00 בערב ועד לשעה 06:00 בבוקר ללא השתתפות עצמית. כל מבוטח יקבל כרטיס מגנטי על שמו באמצעותו יוכל לפנות למוקד לקבלת השירות הרפואי.

כרטיס שירות מגנטי

ראו הרחבה > כאן

גובה הפרמיה

הפרמיה נעה בטווח שבין 5.90 ש"ח לבין 10.80 ש"ח ליום. מעסיקים או עובדים שעורכים את הביטוח באמצעות אתר זה יכולים להנות מתעריף מוזל, עפ"י תנאי האתר. להצטרפות בתעריף מוזל לחץ כאן.

אופן התשלום

תשלום דמי הביטוח (פרמיה) ניתן לבצע על ידי אחת מהאפשרויות הבאות:
המחאות (ההמחאות יהיו שוות ועוקבות כאשר המחאה ראשונה לפרעון מיידי), הוראת קבע לבנק ובכרטיס אשראי כמפורט:

תקופת ביטוח
עד 3 חדשים
מעל 3 חדשים עד 6 חדשים
מעל 6 חדשים עד 9 חדשים
מעל 9 חדשים עד 12 חדשים
מס' תשלומים
1
2
3
6


הצטרפות לביטוח בריאות

ראה הליך הצטרפות לביטוח בריאות בהקשה > כאן

Image preview

 

 

 

 חזרה למעלה.