ערכות מגן לעובדים זרים

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל עובדים זרים בע"מ | 02/09/2013

תוכן עניינים
1. רכישת ערכת מגן לעובד זר
2. מספרי טלפון של מוקדי מידע
3. ערכות מגן לפי חוק עובדים זרים
4. אופן השימוש בערכת מגן - סרטון וידאו (You Tube)
5. מחסור בערכות מגן
6. טרם הסלמה במצב הבטחון

1. רכישת ערכת מגן לעובד זר
ממרכז המידע של פיקוד העורף נמסר למערכת האתר ביום 03/09/2013 כי ניתן לרכוש ערכת מגן לעובד זר על חשבון המעסיק
בחברות פרטיות (חלוקת ערכות מגן בתחנות החלוקה המוכרזות מיועדת לתושבי ישראל בעלי תעודות זהות בלבד) :

שם החברהמס' טלפון
כתובתמחיר מסכת אב"כ*
שלאון מפעלים כימיים בע"מ08-6879111שד' ישראל פולק 35/2 קרית גת400 ש"ח
סופרגום בע"מ03-5622333שונצינו 11 תל אביב400 ש"ח

* מחיר מסכת אב"כ כפי שנמסר ע"י נציגי החברות ובאחריותם בלבד.

2. מספרי טלפון של מוקדי מידע    
שם המוקד                                מס' טלפון             הערה
מוקד פיקוד העורף                     104                     מענה אנושי 24 שעות ביממה בכל השפות
מרכז מידע פיקוד העורף            1207   
מוקד דואר ישראל                     2237 *   

3. ערכות מגן לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 פרק ה' סעיף 3א:
(א) לא יינתן למעביד היתר להעסקת עובד זר לפי סעיף 1יג, אלא אם כן רכש המעביד על חשבונו ערכת מגן לצורכי התגוננות אזרחית בעבור העובד, וצייד אותו לצרכים כאמור, לפי רשימה שעליה הורה שר הבטחון.
(ב) שר הבטחון, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, רשאי לקבוע את כל אלה:
    (1)  התשלום, בעבור ערכות המגן;
    (2)  דרכי רכישת ערכות המגן, דרכי חלוקתן למעבידים לפי סעיף קטן (א) ומועדי החלוקה;
    (3)  דרכי החזקת ערכות המגן, הטיפול בהן וכן הדרכים והתנאים להחזרתן;
    (4)  המועד והנסיבות שבהם יש לשאת את ערכות המגן, להתקינן או להשתמש בהן בכל דרך אחרת.

(ג) מעביד אשר עבר על הוראות סעיף זה ועל התקנות לפיו, דינו כפל הקנס האמור בסעיף 1(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או מאסר שישה חודשים.


4. אופן השימוש בערכת מגן - סרטון וידאו ( You Tube)

5. מחסור בערכות מגן
בפרק רביעי בדו"ח מבקר המדינה שפורסם ביום 17/07/2013 בנושא היערכות לשעת חירום עיקרי הממצאים, בסעיף ב3 תחת הכותרת ערכות מגן:
"אף שוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי רשמה בפניה בדצמבר 2009 "את הכוונה לצייד 100% של אזרחי ישראל במסכות אב"כ [ערכות מגן] – ביעד זמן של שנתיים וחצי", בפועל, נכון למועד סיום הביקורת מלאי ערכות המגן אינו נותן מענה לחלק ניכר מאזרחי מדינת ישראל."

6. טרם הסלמה במצב הבטחון
מעסיקי עובדים זרים יסבו את תשומת לבם של העובדים הזרים לפרסומים בשפות שונות באמצעי התקשורת וכן ב
אתר אינטרנט של פיקוד העורף . כמו כן מעסיקי עובדים זרים יגלו ערנות באשר לחלוקת ערכות מגן לעובדים זרים ולשוהים שאינם אזרחי ישראל בכפוף להחלטות חדשות של הדרג המדיני ו/או פיקוד העורף.

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט