עומס טיפולי

מתוך: מידעון לחברי הוועדות המקומיות | גיליון מס' 6 | 8 מאי, 2017 | י"ב אייר, תשע"ז

א. שילוב של עובד זר ושעות טיפול של מטפל ישראלי:
במצב שבו  יש שני זקנים שלכל אחד מהם נקבעו: 168%, והעומס הטיפולי על מטפל אחד נראה לוועדה בלתי סביר .

כאשר הוועדה המקומית נדרשת להתייחס לנושא העומס הטיפולי ומתלבטת, היא רשאית לקבל החלטה על צירוף עובד ישראלי לעובד הזר. האחריות לבקרה על עבודת המטפל הישראלי והעובד הזר ,מוטלת על הוועדה המקומית, כמו בכל מקרה אחר, שבו מועסק מטפל ישראלי או עובד זר בלבד.  מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

ב. ביקורי בקרה לפי החלטת הוועדה המקומית:
בחינת העומס הטיפולי ע"י הוועדה המקומית, כשגרה, נדרשת, בכל פעם, לקראת חידוש ההיתר, אחת לארבע שנים. במקרים שבהם, נדרשים לדעת הוועדה המקומית, ביקורים תכופים, הוועדה תקיים אותם עפ"י החלטתה-כל מקרה לגופו.

ג. קבלת החלטה בעניין עומס טיפולי ע"י עמ"א בלבד:
ככלל, נקבע כי מי שבוחן את היקף העומס הטיפולי, הוא העמ"א. יחד עם זאת נקבע, שבמקרה שבו העמ"א סבור כי המקרה מורכב וכלולים בו למשל, היבטים רפואיים וסוציאליים/ משפחתיים, תצטרף לבחינת העומס הטיפולי, גם הגורם המקצועי הנוסף בוועדה המקומית ואולי

ד. אף כל חברי הוועדה, כדי שההחלטה תתקבל על סמך מידע רחב ככל האפשר.

ה. קביעת מין המטפל:
סמכותה של הוועדה המקומית לקבוע אם העומס הטיפולי הוא סביר או בלתי סביר, אך אין זה מסמכותה לקבוע או להמליץ על מין המטפל.

ו. מתי אין לבדוק "עומס טיפולי"?
אין לבדוק עומס טיפולי כאשר מדובר בשני זקנים שלאחד מהם נקבעה זכאות קצרת מועד (לחודשיים). מי שנקבעה לו זכאות קצרת מועד, יקבל טיפול ע"י מטפל ישראלי והוא יתחיל לקבל אותו באופן מיידי וללא שום דחייה.

ז. מתי אין זה מתפקידה של הוועדה המקומית לבדוק "עומס טיפולי"?
הובהר כי בהתאם להוראות בחוזר העומס הטיפולי, אין זה מסמכות הוועדה המקומית לבחון עומס טיפולי במקרה שבו אף אחד מבין שני הזקנים איננו זכאי לגמלת סיעוד. במקרה שבו אחד מהם זכאי לגמלת סיעוד והשני לכל גמלה אחרת, יש לבדוק עומס טיפולי.

ח. מסירת ההחלטה:
אישור בדבר קיומו של עומס טיפולי סביר או בלתי סביר-ימסר לקשיש או לבן משפחתו בלבד. אין למסור אישור כזה לנותן השירותים. הקשיש או משפחתו רשאים למסור את האישור לרשות ההגירה או לנותן השירותים.

ט. אחרי קביעה שהעומס הטיפולי סביר, הוועדה המקומית סבורה שנוצר עומס טיפולי בלתי סביר :
כשיש היתר משותף, וכעבור זמן, בבדיקת עמ"א, מתברר שמסיבה כלשהי, העומס הטיפולי הפך בלתי סביר, תרשום הוועדה המקומית פרוטוקול ותציין בו, שהעומס הטיפולי נעשה בלתי סביר. אך למי עליה להודיע? קיים חשש, שאם המשפחה בלבד תקבל הודעה על כך, היא לא תדווח ללשכה הפרטית, בשל ניגוד עניינים.
במקרה כזה, החלטת הוועדה המקומית, תועבר באמצעות פקיד התביעות אל גב' רינה גולשני במוסד לביטוח לאומי, במשרד הראש, והיא תעביר את המידע לרשות ההגירה.
לידיעתכם,  רשות  ההגירה  עורכת  בדיקות  משלה  ומעבירה  את  פרטי  המקרה  לוועדה שמתקיימת אצלה, לצורך קבלת החלטה בעניין המשך אישור ההיתר המשותף, ביטולו, 
אישור שני היתרים נפרדים,  אישור היתר נפרד לאחד הזקנים וביטולו -לגבי השני או כל אפשרות אחרת.      
פקיד התביעות ידרש לעקוב ולוודא שהתהליך הושלם לאחר החלטת הוועדה ברשות ההגירה.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט