תשלום על העסקת עובד זר בסיעוד בסופ"ש או חג

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 30/09/2018, עודכן 14/02/2020

ציטוט פרסום בפייסבוק בדף של עמותת "קו לעובד":
"תשלום לעובד זר ביום חג/ מנוחה, קו חם למעסיק סיעודי·יום שלישי, 8 במאי 2018
בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, על המעסיק לאפשר לעובד לצאת ליום מנוחה שבועי. ככל שהעובד מועסק ביום מנוחתו נקבע בפסיקת בית הדין לעבודה כי התשלום עבור עבודה ביום המנוחה או ביום חג, לעובד זר בתחום הסיעוד, הוא עבור 25 שעות. כלומר, שכר יום עבודה מלא, ועוד שכר שעה במכפלה 150%. הסכום המינימלי עומד כיום על 360 ש"ח ליום (ככל שמשולם לעובדת שכר מינימום. ככל ששכרה של העובדת הוא מעל שכר מינימום יש לערוך חישוב בהתאם)."

למעשה, החישוב שנערך ע"י עמותת קו לעובד הגיוני, אך מעורר מחלוקת בקרב העוסקים בנושא תשלום שכר לעובדים זרים. אינני בא לטעון שהעמותה מטעה את הציבור, אך לאור חילוקי דעות ראוי לבחון מחדש את החישוב.מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ? 
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

נניח שהסכום 360 ש"ח בגין עבודה בסופ"ש/חג הוא נכון, הרי מדובר בתוספת ברוטו.
ולכן, בהנחה שהמעסיק מספק מזון לעובד, המעסיק רשאי לנכות ניכויים המותרים למעסיק, בערך של 10% בגין כלכלה (עפ"י פסיקת ביה"ד), שלא לדבר על סעיפים נוספים המותרים לניכוי בידי המעסיק.

עבודת העובד-גם כשהיא מתבצעת בסופ"ש/חג מחייבת את המעסיק במימון כלכלת  העובד/ת ששוויה 10% קרי 36 ש"ח!
כלומר, האם המעסיק רשאי לשלם לעובד 324 ש"ח ( = 36 - 360 ) נטו
בלבד?
האם יתכן שעניין קיזוז הניכויים המותרים מהשכר החודשי, נזנח מחישובי ה"קו לעובד" ?

והאם מן הראוי לעדכן את הנוגעים בדבר ובעיקר את המעסיקים החדשים בדבר תיקון הטעות לכאורה?

שאלת התשלום לעובד הזר בגין עבודה בחג או בשבת קבלה מענה סופי ביום 25/02/2019 מפי הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, גב' שירי לב רן עו"ד, שקבעה נחרצות כי אין כל טעות ואכן התשלום החוקי הינו 360 ש"ח.

תגובות

בדיקת החישוב מחדש, בהינתן שסך

בדיקת החישוב מחדש, בהינתן שסך 360 ש"ח הינו ברוטו, מבהירה כי במאמר יש תועלת כספית צנועה עבור המעסיק.

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט