כיצד לבחור ביטוח בריאות לעובדים זרים

0נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ וסוכן ביטוח | 24/03/2018, עודכן 03/05/2019
 

1. חובת המעסיק
אתם מעסיקים עובד זר? מחובתכם לדאוג שהעובד הזר יקבל שירותים רפואיים כנדרש בחוק עובדים זרים. בחוק מפורטים כיסויים רפואיים, הגבלות, החרגות וגבולות אחריות. הפוליסה שמנפיקה חברת הביטוח חייבת לכלול את הסעיפים שנקבעו בחוק, פרט למחיר.


2. מחיר הפוליסה
מנקודת מבטו של המעסיק, השיקול העיקרי לרכישת פוליסת בריאות עבור העובד הזר הוא מחיר הפוליסה. המחיר (או בשפה מקצועית: הפרמיה) נקבע עפ"י שיקול המשווק. מעסיקים שעורכים סקר שוק ברשת יכולים לחסוך עד 50% מהמחיר המכסימלי כלומר: עד כ- 1,100 ש"ח  בשנה(!). צפו בתעריף הזול בישראל.
Image preview
 
כשזה מגיע לביטוח בריאות עובד זר
המעסיק הוא הבוס !

 

3. פוליסה "מורחבת" ?
המעסיק לא חייב לרכוש עבור העובד פוליסה "מורחבת" כלומר מעבר לנדרש בחוק, כי פוליסה כזאת גם יקרה יותר בדר"כ (תוספת בגובה גבול אחריות או תוספת כיסוי - מהווים הוצאות מיותרות למעסיק) וגם העובד הזר לא יוצא נשכר.
Image preview

רכישת פוליסות ביטוח
אזהרה לציבור
מתוך אתר משרד האוצר

 

4. שירות בריאות שיוויוני
בישראל כיום מעל 77,000 עובדים זרים חוקיים המבוטחים בשירותי בריאות כללית ובקופ"ח לאומית המעניקות סל שירותי בריאות שיוויוני לכל העובדים הזרים ללא קשר לזהות חברת הביטוח.

 

תגובות

מעולה!

מעולה!

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט