נתוני זרים בישראל

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 26/03/2018

כצפוי, אוכלוסיית העובדים הזרים בענף הסיעוד בישראל עלתה מ 53,708 בסוף שנת 2010 ל 55,558 ב- 31.12.2017 . ראוי לציין כי מספרים אלו כוללים את העובדים החוקיים: 50,162 והבלתי חוקיים: 13,231 .
מגמת עלייה זו תואמת את מגמת העלייה המקבילה במספר הזקנים בישראל הנזקקים לשירותי סיעוד בביתם ובדיור מוגן ואף מסבירה את העלייה בביקוש לעובדי סיעוד. המשך העלייה בביקושים לשירותי סיעוד בקהילה הינה בלתי נמנעת אם יתממשו התחזיות בדבר גידול במספר הזקנים בישראל שזכאים לקבל היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.

 מספר עובדי סיעוד זרים בישראל ביום 31/03/2015
                      

נתוני עובדים זרים בענף הסיעוד בישראל
הגרף מבוסס על נתוני יחידת תכנון ומחקר, איכות ומצוינות ברשות האוכלוסין וההגירה

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט