גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים

נכתב ע"י: נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18.12.2012

זכאי גמלת סיעוד שמקום מגוריהם נכלל במסגרת ניסוי שנערך ב-9 סניפי משרד הפנים: נהריה, טבריה, רמת גן, בני ברק, ירושלים, אשדוד, אשקלון, חולון ונתניה, חלקם אינם מודעים לאפשרות שניתנה להם: לבחור באחד משני מסלולים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד: מסלול גמלה בכסף או מסלול גמלת שירותים. גם אם קיימת מודעות לאפשרויות הבחירה בין המסלולים, לעיתים אין בידי המטופלים מספיק מידע לצורך עריכת השוואה כלכלית בין שתי החלופות.
במאמר זה נביא נתונים להשוואה וכן נחשב את נקודת האיזון הכלכלית בין 2 המסלולים. בנוסף נחשב את הרווח הכספי שנותר בידי המטופל במסלול גמלה בכסף, כך שבחירתו באחד משני המסלולים תתקבל גם על בסיס כלכלי.

יחד עם הנתונים הכלכליים שבידיו ישקול המטופל גם את הנסיבות האישיות האופייניות לו (מידת הסיוע מבני משפחה, מידת התלות בעזרת הזולת וכיו"ב), ואז ייטיב להחליט באשר למסלול האופטימלי עבורו. הדפסת טופס בקשה לגמלת סיעוד בכסף.

לעיון במאמר המלא.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט