מהו גובה השכר החודשי לעובד זר ?

 

  שכר מינימום - לעובדים זרים בענף הסיעוד*

סעיף רכיב שכר הערה
שכר מינימום ברוטו5,000 ש"ח
לפי עדכון שכר מינימום מיום 01/01/2017
ניכוי מותר למעסיק700-   ש"חמומלץ
שכר מינימום נטו4,300 ש"ח
כולל מקדמות שבועיות

 
עבודה בשעות נוספות

סעיף תעריף הערה
סוף שבוע340 ש"ח
לזכות העובד 25 שעות מנוחה בכל סופ"ש
יום חג340 ש"חלזכות העובד 9 ימי חג בשנה


 זכויות סוציאליות

סעיף תעריף הערה
ביטוח בריאות  >210.00 ש"חתשלום לחברת ביטוח בכפוף לשער $ יציג
ביטוח לאומי100.00 ש"ח2% משכר חודשי ברוטו
הבראה378.00 ש"ח ליוםתשלום בתום 12 חודשי עבודה
חופשה שנתית200.00 ש"ח ליוםזכאות ל-14 יום לכל שנה מ-4 שנים ראשונות
תגמולי מעסיק 6.50%325.00 ש"ח לחודשתחילת הפקדות בתום 6 חודשי עבודה
פיצויים 6.00%300.00 ש"ח לחודשתחילת הפקדות בתום 6 חודשי עבודה
הודעה מוקדמת לפי חוק / תקנות
ימי מחלה 18- 90 ימי מחלה בשנה בהצגת אישור רפואי

 * שכר נטו מינימלי לעובדים זרים ותיקים:  4,300 ש"ח.
    שכר נטו מינימלי לעובדים זרים חדשים: 4,130 ש"ח.
    שכר גבוה יותר יקבע במשא ומתן בין הצדדים.
   
עובד ותיק:  מי שהעסקתו החלה לפני  01/01/2017.
    עובד חדש: מי שהעסקתו החלה אחרי 01/01/2017.

תגובות

שכר של עובד זר בסיעוד תמורת יום עבודה בחג או בסוף שבוע

ראשית יש להתייחס לפסק דינו של בית הדין הארצי בעניין זכאותם של עובדי סיעוד ליום מנוחה שבועי שניתן ביום 7.7.16  . כב' הנשיא קובע כי על אורך המנוחה השבועית שלהם לעמוד על אורכה של מנוחת השבת, דהיינו – 25 שעות לפחות. באשר לגמול בגין העסקה ביום המנוחה השבועי, הרי שיש לשלם לו בהתאם לחוק, קרי בשיעור של 150% משכרו הרגיל.

חישוב עמותת "קו לעובד" מפרש את פס"ד באופן הבא: 25 שעות מנוחה שוות ליום אחד מנוחה (24 שעות) ועוד שעה אחת מנוחה, כלומר:

תמורת יום עבודה רגיל: 193 ש"ח, ותמורת יום חג/סופ"ש:   289.50 ש"ח (=193X1.5)
תמורת ש"ע רגילה: 25.94 ש"ח, ותמורת ש"ע בחג/סופ"ש: 38.91 (=25.94X1.5)
סה"כ תמורת עבודה בחג/סופ"ש: 328.41 ש"ח (289.50+38.91).

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט