מהו גובה השכר החודשי לעובד זר ?

   שכר מינימום - לעובדים זרים בענף הסיעוד*

סעיף רכיב שכר הערה
שכר מינימום ברוטו5,300 ש"ח
לפי עדכון שכר מינימום מיום 01/01/2017
ניכוי מירבי מותר למעסיק900-   ש"חמומלץ גם ע"י עמותת קו לעובד כניכוי מירבי *
שכר מינימום נטו4,400 ש"ח
ממוצע ארצי, כולל מקדמות שבועיות *

  עבודה בשעות נוספות

סעיף תעריף הערה
סוף שבוע361.68 ש"ח **
לזכות העובד 25 שעות מנוחה בכל סופ"ש
יום חג, והנחיות משלימות >
361.68 ש"ח **לזכות העובד 9 ימי חג בשנה עפ"י דת/לאום

 זכויות סוציאליות

סעיף תעריף הערה
ביטוח בריאות >220.00 ש"ח ~תשלום לחברת ביטוח (צפו בהשוואת תעריפים)
ביטוח לאומי2% משכר חודשי ברוטוזכאי גמלת סיעוד פטור עד תקרה 5,500 ש"ח שמשולמת מכיסם להשלמת שכר. ידיעה מס' 5
הבראה >378.00 ש"ח ליוםתשלום בתום 12 חודשי עבודה
חופשה שנתית >
212.00 ש"ח ליוםזכאות ל-14 יום לכל שנה מ-4 שנים ראשונות
תגמולי מעסיק חובה 6.50%344.50 ש"ח לחודשתחילת הפקדות בתום 6 חוד' עבודה בישראל
פיצויים חובה 6.00%318.00 ש"ח לחודשתחילת הפקדות בתום 6 חוד' עבודה בישראל
הודעה מוקדמת לפי חוק / תקנות
ימי מחלה 18- 90 ימי מחלה בשנה בהצגת אישור רפואי

 * שכר חודשי נטו מינימלי לעובדים זרים בסיעוד: 4,400 ש"ח. שכר גבוה יותר יקבע במשא ומתן בין הצדדים ויעוגן בהסכם עבודה כדין.
** 361.68 ש"ח בהתאם למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, הנחייה מטעם עו"ד יפעת חן, מנהלת אגף תאגידים ולשכות מיום 06/02/2020 וכן עפ"י פרשנות עמותת קו לעובד לפס"ד ( עע (ארצי) 11874-03-16 שטינברג נ‘ טודיקה).
   

תגובות

העדכון בעניין תשלום בגין שעות

העדכון בעניין תשלום בגין שעות נוספות - עודכן.

כעת, אחרי עדכון הנתונים, הכל

כעת, אחרי עדכון הנתונים, הכל ברור ומובן.

שכר של עובד זר בסיעוד תמורת יום עבודה בחג או בסוף שבוע

ראשית יש להתייחס לפסק דינו של בית הדין הארצי בעניין זכאותם של עובדי סיעוד ליום מנוחה שבועי שניתן ביום 7.7.16  . כב' הנשיא קובע כי על אורך המנוחה השבועית שלהם לעמוד על אורכה של מנוחת השבת, דהיינו – 25 שעות לפחות. באשר לגמול בגין העסקה ביום המנוחה השבועי, הרי שיש לשלם לו בהתאם לחוק, קרי בשיעור של 150% משכרו הרגיל.

חישוב עמותת "קו לעובד" מפרש את פס"ד באופן הבא: 25 שעות מנוחה שוות ליום אחד מנוחה (24 שעות) ועוד שעה אחת מנוחה, כלומר:

תמורת יום עבודה רגיל: 193 ש"ח, ותמורת יום חג/סופ"ש:   289.50 ש"ח (=193X1.5)
תמורת ש"ע רגילה: 25.94 ש"ח, ותמורת ש"ע בחג/סופ"ש: 38.91 (=25.94X1.5)
סה"כ תמורת עבודה בחג/סופ"ש: 328.41 ש"ח (289.50+38.91).

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט