מהו גובה השכר החודשי לעובד זר ?

 

  שכר מינימום - לעובדים זרים בענף הסיעוד*

סעיף רכיב שכר הערה
שכר מינימום ברוטו5,300 ש"ח
לפי עדכון שכר מינימום מיום 01/01/2017
ניכוי מותר למעסיק900-   ש"חמומלץ ע"י עמותת קו לעובד
שכר מינימום נטו4,400 ש"ח
ממוצע ארצי, כולל מקדמות שבועיות*

 
עבודה בשעות נוספות

סעיף תעריף הערה
סוף שבוע320 ש"ח **
לזכות העובד 25 שעות מנוחה בכל סופ"ש
יום חג320 ש"ח **לזכות העובד 9 ימי חג בשנה


 זכויות סוציאליות

סעיף תעריף הערה
ביטוח בריאות  >210.00 ש"ח ~תשלום לחברת ביטוח בכפוף לשער $ יציג
ביטוח לאומי0.00 ש"חפטור על 5,500 ש"ח שמשלם המעסיק מכיסו להשלמת שכר חודשי. לפרוט ראו ידיעה מס' 5
הבראה378.00 ש"ח ליוםתשלום בתום 12 חודשי עבודה
חופשה שנתית212.00 ש"ח ליוםזכאות ל-14 יום לכל שנה מ-4 שנים ראשונות
תגמולי מעסיק 6.50%344.50 ש"ח לחודשתחילת הפקדות בתום 6 חוד' עבודה בישראל
פיצויים 6.00%318.00 ש"ח לחודשתחילת הפקדות בתום 6 חוד' עבודה בישראל
הודעה מוקדמת לפי חוק / תקנות
ימי מחלה 18- 90 ימי מחלה בשנה בהצגת אישור רפואי

 * שכר חודשי נטו מינימלי לעובדים זרים בסיעוד: 4,400 ש"ח. שכר גבוה יותר יקבע במשא ומתן בין הצדדים ויעוגן בחוזה העסקה כדין.
** לפי פרשנות מרחיבה של עמותת קו לעובד, אבל קיימת מחלוקת בין הלשכות הפרטיות לגבי נכונות תעריף זה-עקב פרשנות שונה לפס"ד ( עע (ארצי) 11874-03-16 שטינברג נ‘ טודיקה).
   

תגובות

כעת, אחרי עדכון הנתונים, הכל

כעת, אחרי עדכון הנתונים, הכל ברור ומובן.

שכר של עובד זר בסיעוד תמורת יום עבודה בחג או בסוף שבוע

ראשית יש להתייחס לפסק דינו של בית הדין הארצי בעניין זכאותם של עובדי סיעוד ליום מנוחה שבועי שניתן ביום 7.7.16  . כב' הנשיא קובע כי על אורך המנוחה השבועית שלהם לעמוד על אורכה של מנוחת השבת, דהיינו – 25 שעות לפחות. באשר לגמול בגין העסקה ביום המנוחה השבועי, הרי שיש לשלם לו בהתאם לחוק, קרי בשיעור של 150% משכרו הרגיל.

חישוב עמותת "קו לעובד" מפרש את פס"ד באופן הבא: 25 שעות מנוחה שוות ליום אחד מנוחה (24 שעות) ועוד שעה אחת מנוחה, כלומר:

תמורת יום עבודה רגיל: 193 ש"ח, ותמורת יום חג/סופ"ש:   289.50 ש"ח (=193X1.5)
תמורת ש"ע רגילה: 25.94 ש"ח, ותמורת ש"ע בחג/סופ"ש: 38.91 (=25.94X1.5)
סה"כ תמורת עבודה בחג/סופ"ש: 328.41 ש"ח (289.50+38.91).

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט