שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים

 נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 01/12/2017, עודכן 23/01/2020

בעוד שעמותת "קו לעובד" הפיצה, בתחילת דצמבר 2017, מסמך המחייב את המעסיק בשכר חודשי ממוצע נטו של 4,400 ש"ח בלבד, דומה כי חלק מתאגידי עובדים זרים מתחרים ביניהם על הפצת הודעות למעסיקים על העלאת שכר חודשית גבוהה יותר שמגיעה עד - 4,900 ש"ח ואף יותר.
מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

האם העלאת שכר זאת נובעת מהתעלמות, חוסר מידע או ממניעים עסקיים שמטרתם משיכת עובדים זרים למשרדיהם? במענה לשאלתי מיום 14/02/2017 ענתה עו"ד איריס מעיין, הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה כדלהלן:
" דרישה לשכר כלשהו העולה על שכר המינימום היא דרישה לגיטימית לפי חוק יסוד חופש העיסוק ולא ניתן להתנות עליה. השוק יסדיר את עצמו בהיעדר רגולציה חוקית אחרת (שצריכה כאמור לעמוד בסטנדרטים המשפטיים של חוקי העבודה בכלל וחוק יסוד חופש העיסוק בפרט)."

תהה הסיבה אשר תהה - בכל מקרה נזכור, הגדלת שכר שרירותית, מצד הלשכות הפרטיות, נופלת על כתפיהם של קשישים סיעודיים - חלקם מתקשים לסיים את החודש.

כיצד נקבע שכר (נטו) מינימלי של העובד הזר בענף הסיעוד?
מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה: "הדין בישראל קובע סכומים, שעל המעסיק חלה חובה לנכות משכרו של עובד בישראל (ניכויי חובה) וכן סכומים נוספים שאותם רשאי המעסיק לנכות מהשכר (ניכויי רשות). כללים אלה חלים, בשינויים מסויימים, גם לגבי העסקת עובד זר."
להלן פרוט ניכויי רשות ושכר הנטו המינימלי לעובד זר בענף הסיעוד לפי איזור העסקה:

2ניכוי מירבי מותראיזור העסקה

1 משכר מינימום: 5,300 ש"חדרוםירושליםמרכזתל אביבחיפהצפון
3ביטוח רפואי
(החל מ 01/01/19)
143.97143.97143.97143.97143.97143.97
 ביטוח לאומי
(2% משכר ברוטו)
000000
 הוצאות נלוות80.4780.4780.4780.4780.4780.47
4
כלכלה (10%)530.00530.00530.00530.00530.00530.00
 מגורים הולמים285.69423.91321.37482.02321.37262.87
 ניכוי מירבי
 1,040.13 1,178.351,075.811,236.461,075.811,017.31
5סה"כ ניכוי מירבי ב %19.63%22.23%20.30%23.33%20.30%19.19%
        
6שכר נטו4,411.744,343.604,394.154,314.944,394.154,422.99

 
הבהרות לפי האינדקס:

1   שכר מינימום עלה ל- 5,300 ₪ לחודש ביום 01.12.2017 (5,000 ₪ עד 30.11.17)
2   ב-1.1.2020 עודכנו סכומים מירביים המותרים לניכוי משכר חודשי ברוטו של עו"ז בסיעוד
3   הניכוי לא יעלה על 1/2 מתשלום המעסיק בפועל, או הסכום המירבי, לפי הנמוך מביניהם
4   פס"ד כב' השופט פליטמן בג"ץ ע"ע 300333/97 עליזה ואברהם כהן נ' רמונה קבררה
5   סה"כ הניכויים לא יעלה על 25% מהשכר ברוטו
6   השכר כולל גמלת סיעוד (בשירותים או בכסף) ומקדמות שבועיות

סוף דבר:
מבדיקת ממוצע שכר חודשי נטו לפי איזור מגורים הינו כדלהלן:

- שכר חודשי ממוצע נטו הוא 4,380.26 ש"ח, קרוב מאוד לתוצאה של עמותת קו לעובד (4,400 ש"ח), נכון לחודש ינואר 2020. 
לפיכך, אין הצדקה להעלאת שכר שרירותית ע"י תאגידים כאשר ברור כי תוספת עלות השכר לא תיפול עליהם אלא על כתפי המעסיקים. מאידך, אם העובדים הזרים יחפצו בהעלאת שכרם חזקה עליהם שיפנו אל מעסיקיהם ורק אם יסורבו נציע שיפנו אל נציג התאגיד (לשכה פרטית) בו הם רשומים.

 

תגובות

מעודכן

מעודכן

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט