שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים

 נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 01/01/2017

מעסיקים רבים טוענים ששכר העובדים הזרים גבוה מדי, ושהם נאלצים לשלם תוספת בגין שעות נוספות למרות שהיו שמחים לוותר על נוכחות העובדים בדירתם בחלק מסופי שבוע וחגים. טענותיהם אכן מבוססות.
Image preview

בעוד שעמותת "קו לעובד" הפיצה, בתחילת ינואר 2017, מסמך המחייב את המעסיק בשכר חודשי ממוצע נטו של 4,130 ש"ח בלבד, דומה כי חלק מתאגידי עובדים זרים מתחרים ביניהם על הפצת הודעות למעסיקים על העלאת שכר חודשית גבוהה יותר שמגיעה ל- 4,500 ש"ח ואף יותר.

האם העלאת שכר זאת נובעת מהתעלמות, חוסר מידע או ממניעים עסקיים שמטרתם משיכת עובדים זרים למשרדיהם? במענה לשאלתי מיום 14/02/2017 ענתה עו"ד איריס מעיין, הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה כדלהלן:
" דרישה לשכר כלשהו העולה על שכר המינימום היא דרישה לגיטימית לפי חוק יסוד חופש העיסוק ולא ניתן להתנות עליה. השוק יסדיר את עצמו בהיעדר רגולציה חוקית אחרת (שצריכה כאמור לעמוד בסטנדרטים המשפטיים של חוקי העבודה בכלל וחוק יסוד חופש העיסוק בפרט)."

תהה הסיבה אשר תהה - בכל מקרה, הגדלת שכר שרירותית, מצד הלשכות הפרטיות, נופלת על כתפיהם של קשישים סיעודיים - חלקם מתקשים לסיים את החודש.

כיצד נקבע שכר (נטו) מינימלי של העובד הזר בענף הסיעוד?
מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה: "הדין בישראל קובע סכומים, שעל המעסיק חלה חובה לנכות משכרו של עובד בישראל (ניכויי חובה) וכן סכומים נוספים שאותם רשאי המעסיק לנכות מהשכר (ניכויי רשות). כללים אלה חלים, בשינויים מסויימים, גם לגבי העסקת עובד זר."
להלן פרוט ניכויי רשות ושכר הנטו המינימלי לעובד זר בענף הסיעוד לפי איזור העסקה:

2סעיף ניכוי מירבי מותראיזור העסקה

 (1 משכר מינימום 5,000 ש"ח)דרוםירושליםמרכזתל אביבחיפהצפון
3ביטוח בריאות (עד 30.09.17)124.73124.73124.73124.73124.73124.73
 ביטוח לאומי (0.04%)2.002.002.002.002.002.00
 הוצאות נלוות79.3379.3379.3379.3379.3379.33
4
כלכלה (10%)500.00500.00500.00500.00500.00500.00
 מגורים לא בבעלות המעסיק132.76196.84145.35224.00149.35122.16
 מגורים בבעלות המעסיק265.52393.68298.69447.99298.69244.31
        
 סך ניכויים-מגורים לא בבעלות המעסיק838.82902.90855.41930.06855.41828.22
 סך ניכויים-מגורים בבעלות המעסיק971.581,099.741,004.751,154.051,004.75950.37
5סה"כ ניכויים ב-%19.43%21.99%20.10%23.08%20.10%19.01%
        
6שכר נטו אם המגורים לא בבעלות המעסיק4,161.184,097.104,144.604,069.954,144.604,171.79
6שכר נטו אם המגורים בבעלות המעסיק4,028.423,900.263,995.253,845.953,995.254,049.63

 
הבהרות לפי האינדקס:

1   שכר מינימום עלה ל- 5,000 ₪ לחודש ביום 01.01.2017 (4,825 ₪ עד 31.12.16)
2   ב- 21.06.16 עודכנו סכומים מירביים המותרים לניכוי משכר חודשי ברוטו של עו"ז בסיעוד
3   הניכוי לא יעלה על 1/2 מתשלום המעסיק בפועל, או הסכום המירבי, לפי הנמוך מביניהם
4   פס"ד כב' השופט פליכטמן בג"ץ ע"ע 300333/97 עליזה ואברהם כהן נ' רמונה קבררה
5   סה"כ הניכויים לא יעלה על 25% מהשכר ברוטו
6   השכר כולל גמלת סיעוד (בשירותים או בכסף) ומקדמות שבועיות

סוף דבר:
מבדיקת ממוצע שכר חודשי נטו - אם המגורים לא בבעלות המעסיק - התוצאה היא 4,131.54 ש"ח, קרוב מאוד לתוצאה של עמותת קו לעובד (4,130 ש"ח). חישוב ממוצע שכר חודשי נטו אם המגורים בבעלות המעסיק יביא לתוצאה נמוכה יותר! לפיכך, אין הצדקה להעלאת שכר מלאכותית ע"י תאגידים כאשר ברור כי תוספת עלות השכר לא תיפול עליהם אלא על כתפי המעסיקים. אם העובדים הזרים יחפצו בהעלאת שכרם יש להם על מי לסמוך: עמותת קו לעובד או שיפנו ישירות אל המעסיק בבקשה להעלאת שכר.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט