שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים

 נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ / עודכן 12/04/2024

" דרישה לשכר כלשהו העולה על שכר המינימום היא דרישה לגיטימית לפי חוק יסוד חופש העיסוק ולא ניתן להתנות עליה. השוק יסדיר את עצמו בהיעדר רגולציה חוקית אחרת (שצריכה כאמור לעמוד בסטנדרטים המשפטיים של חוקי העבודה בכלל וחוק יסוד חופש העיסוק בפרט)."
(עו"ד איריס מעיין, הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה | 14/02/2017.)מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

 חישוב שכר חודשי נטו מינימלי מותר לעובד זר בענף הסיעוד לפי אזורים | 01/04/2024

1שכ"מ 5,880 ש"ח*איזור העסקה

 דרוםירושליםתל אביבחיפה/מרכזצפון
2ניכוי ביטוח בריאות מירבי
159.45159.45159.45159.45159.45
 ניכוי מגורים בבעלות המעסיק-הוצ' נילוות160.15237.12270.25180.15147.35
 ניכוי מגורים לא בבעלות המעסיק320.29475.23540.39360.29294.70
3שכר נטו מינימלי-מגורים לא בבעלות המעסיק
5,400.255,246.315,180.055,360.255,425.52
3שכר נטו מינימלי-מגורים בבעלות המעסיק

5,460.40

5,483.435,450.305,540.405,573.20

 
הבהרות לפי האינדקס:

1   שכר מינימום ברוטו 5,880 ₪ לחודש (החל מיום 12.04.2024 ),
2   ניכוי ביטוח בריאות לא יעלה על 1/2 מתשלום המעסיק בפועל או הסכום המירבי המותר, לפי הנמוך מביניהם,
3   השכר כולל גמלת סיעוד (בשירותים או בכסף) ומקדמות שבועיות

4  מקור: עדכון סכומי אגרות וניכויים מותרים בענף הסיעוד לשנת 2024

הערה: אין התייחסות לפס"ד כב' השופט פליטמן בג"ץ ע"ע 300333/97 עליזה ואברהם כהן נ' רמונה קבררה

תגובות

מעודכן

מעודכן

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט