שוק ביטוח בריאות לעובדים זרים

 נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 03/11/2017, עודכן 14/06/2018

בישראל, שוק ביטוחי הבריאות לעובדים זרים, תיירים ואוכלוסיות זרות הינו שוק אוליגופולי (מבנה שוק שבו ענף מסוים נשלט על ידי מספר קטן של מוכרים) הנשלט כיום ע"י 3 חברות ביטוח: הראל 74%, איילון 14% ומנורה מבטחים 12%, כפי שמוצג בדיאגרמה הבאה:
 

מקור: עיבודי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לנתוני הדוחות השנתיים של חברות הביטוח, על בסיס דיווחי סולו של החברות | נתונים כמותיים ל 2016


במדינת ישראל של תום שנת 2017, שוהים 77,192 עובדים זרים חוקיים ועוד 18,059 עובדים זרים זרים לא חוקיים. עובדים אלו אינם תושבים ואינם זכאים לביטוח בריאות ממלכתי, והם מבוטחים בביטוחי בריאות פרטיים באמצעות החברות הנ"ל.צרו קשר לקבלת פוליסה לביטוח בריאות בתעריף
הזול בישראל

בנוסף, שוהים בישראל 74,000 תיירים ללא אשרה בתוקף, 37,288 מסתננים ו- 14,778 מבקשי מקלט.

חברות הביטוח מתרגמות את פוליסות הביטוח, את טופסי הצהרות הבריאות ואת ההסברים על הפוליסה לשפות האם של העובדים הזרים המבוטחים באמצעותן. הפוליסות עומדות בכל דרישות צו עובדים זרים.

 

 

מקורות:
1. נתונים כמותיים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל- 2015 פרק ב יולי 2016, לוח ב | משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון
2. נתוני זרים בישראל, מוגש ע"י רשות האוכלוסין וההגירה, האגף לתכנון מדיניות, סיכום שנת 2017 | ינואר 2018

 

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט