ביטוח עובדים זרים - אסור לחייב ביטוח בתאגיד!

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 03/05/2019 

לקוחות של הלשכות הפרטיות צריכים לדעת שזכותן להרשם באופן חופשי בכל לשכה פרטית שיימצאו לנכון וכדאי. גישה זאת תביא לתחרות בריאה בין הלשכות והוזלת עלויות העסקת עובדים זרים למעסיקים. להרחבה עיינו: שיקולי המעסיק.הטבות ושירותים ייחודיים למעסיקי עובדים זרים בסיעוד


לעיתים מזומנות מתגלה לחלק מהמעסיקים, בדיעבד, כי שילמו מחיר יקר מדי על ביטוח בריאות עבור העובדים הזרים.

בכיר ברשות האוכלוסין וההגירה פנה בכתב אל הלשכות הפרטיות בענף הסיעוד (תאגידים) ביום 10/06/2018 בדברים אלו:

"לאחרונה אני מקבל תלונות אנונימיות מלקוחות אשר מתלוננות כי הלשכות מחייבות אותן לבצע דרכן ביטוח רפואי ובנוסף בעלות גבוהה יותר מאשר בשוק.
וכעת אני מדגיש את הנוהל-אין זכות לשום לשכה לחייב את הלקוח לבצע דרכה ביטוח רפואי וכן להתנות את הרישום בביטוח הרפואי!
ושלא תגידו לא ידעתם!!!
"

תגובות

בחידוש הביטוח, אבדוק היכן

בחידוש הביטוח, אבדוק היכן ניתן לקבל ביטוח בריאות לעובדים זרים במחיר הזול ביותר בישראל.

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט