תלוש שכר לעובד זר בענף הסיעוד

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ |  עודכן 12/04/2024

החוק אינו מחייב מעסיק של עובד זר בענף הסיעוד לנהל פנקס שכר ולמסור לו בכתב תלוש שכר הואיל ומעסיק עובד זר בענף הסיעוד, בשונה ממעסיק רגיל, מוגדר כ"...יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו..." [1]. 
מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות כאן!

 

יחד עם זאת מומלץ כי גם מעסיק שמקבל גמלה בכסף יחזיק ויעביר לידי עובדו תלוש שכר וכן פירוט שעות העבודה שבהן הועסק העובד אצלו, למניעת סכסוכים ביחסי עבודה בין הצדדים ויישוב מחלוקות ותביעות הדדיות מיותרות בנושא [2].

  
 מיום 01/03/2014 ואילך, רשאים מעסיקי עובדים זרים בכל מקום בישראל לבחור בגמלת סיעוד בכסף ישירות מהמוסד לביטוח לאומי כלומר ללא תיווך חברת סיעוד. התועלת הצפויה למעסיק היא משמעותית במיוחד לזכאי קרן ניצולי שואה !
הרחבה: > ערכי גמלת סיעוד בכסף

בשיטת העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באמצעות חב' סיעוד, העובדים אינם זוכים לקבל תלוש שכר אחד על המשכורת החודשית שלהם. תלוש שכר מונפק על ידי חב' סיעוד רק על חלק משכרו של העובד – חלק שתלוי במס' שעות הסיעוד השבועיות שקבע המוסד לביטוח לאומי ובתעריף שעתי הנהוג בחברה.

בקבלת גמלה בכסף יוצא המעסיק נשכר ומצבו ישתפר מאוד כי:
א) נחסכת מהמעסיק החובה לטרוח ולחשב בכל חודש מחדש, את גובה השלמת היתרה לסך המשכורת החודשית נטו.
ב) מתאפשר למעסיק לשלם את השכר במועד הקבוע בחוק כי הוא לא צריך עוד להמתין עד שחברת הסיעוד תפיק תלוש שכר חלקי.
ג) נמנע מהמעסיק המאבק עם חברת הסיעוד על העלאת התעריף השעתי.
ד) התועלת הכלכלית למעסיק גבוהה.
 

בעוד השכר המשולם ע"י המוסד לביטוח לאומי באמצעות חברת סיעוד הינו על בסיס שעתי, המעסיק מחויב בתשלום על בסיס חודשי. לפיכך נכפה על המעסיק לברר מהו הסכום שקיבל העובד מידי חברת הסיעוד, לחשב בכל חודש מחדש את יתרת השכר לעובדו ולנהל רישום של ניצול ו/או צבירת זכויות סוציאליות לעובד במהלך תקופת העבודה.

אין חולק על כך שהליך תשלום השכר לעובד הזר בענף הסיעוד צריך להיות פשוט ויעיל כנהוג לגבי שאר העובדים בישראל. בוודאי שעל החברה הישראלית ועל ממשלת ישראל חלה חובה ערכית להסיר את עול תחשיבי יתרת השכר מאחריותו של המעסיק, שהינו בדרך כלל קשיש חסר ישע התלוי בעובד זר בכל היבט של חייו. אבל בשיטת תשלום השכר הנוהגת בישראל כאמור לעיל, טמונים סרבול ביורוקרטי המטיל מצוקה מיותרת על הקשיש-המעסיק מחד וקבלת המשכורת באיחור בידי עובדו מאידך.

החלטת הממשלה מס' 168 מיום 13/05/2013 בדבר תשלום גמלת הסיעוד בכסף ישירות למעסיקי עובדים זרים בענף הסיעוד [3], הינה צעד בכיוון נכון. יישום ההחלטה יתרום להסרת עול העיסוק החודשי בחישוב, רישום ומעקב אחר השלמת שכר וזכויות סוציאליות לעובד מכתפי המעסיק, ביטול הצורך במעורבות של עורכי דין ועמותות בבדיקות שכרו, ויקדם שקט נפשי למעסיק ותחושת יציבות ובטחון לעובד הזר - פשוט משום שתשלום שכר הבסיס לעובד יהיה זהה בכל חודש. > הרחבה:
גמלת סיעוד בכסף תגדל במאות שקלים בחודש

אך בכך בלבד אין די. הנפקת תלוש שכר אחד על כל השכר החודשי של עובד זר בענף הסיעוד (גמלת סיעוד בכסף בתוספת השלמה מכספי המעסיק) הינו צעד משלים שיאפשר לאותם מעסיקים שיבחרו בכך ואשר כבר מקבלים גמלת סיעוד בכסף לקבל תלוש שכר חודשי על מלוא השכר. הקשישים ומטפליהם זכאים לקבל  מסמכים חיוניים אלו אשר מסכמים למענם את עלויות המעסיק וזכויות העובד באופן שמקל על הצדדים ומכבד את יחסי עובד מעסיק ביניהם.
מאמרים קשורים:
גמלת סיעוד בכסף תגדל במאות שקלים בחודש
גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים
שיפור בעלויות למעסיק עובד זר בסיעוד

מקורות:
[1] חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24), התשס"ח–2008 - תלושי שכר וניכוי שכר שלא כדין, סעיף 24ד
[2] זכותון לעובד הזר – זכויות מכוח דיני העבודה, סעיף 9
[3] החלטת הממשלה מס' 168 מיום 13/05/2013
[4] תלוש שכר - עובד זר  | משרד העבודה,הרווחה והשירותים החברתיים
 

תגובות

תוספות ועדכונים יכתבו עם החלת

תוספות ועדכונים יכתבו עם החלת שינויים בחקיקה או בתקנות.

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט