עובדים בתחום הסיעוד – עולם הולך ונעלם

נכתב ע"י: נחמן גילעד, מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 12.08.2012

במהלך השנה האחרונה בד בבד עם המחסור בעובדי סיעוד זרים מורגשת עלייה דרמטית בדרישת העובדים לעבוד גם ביום המנוחה השבועי (שבת עד ראשון), כדי לזכות בתוספת לשכר בגין שעות נוספות: עד 360 ₪ לכל סופ"ש. ערכה הכספי של התוספת נע בין 1,440 ₪ לבין 1,800 ₪ נטו בחודש עבור עבודה במשך 4 סופ"ש ו- 5 סופ"ש בהתאמה. בהעדר השתתפות המל"ל יחול מלוא תשלום התוספת על המעסיק לבדו, אבל מעסיקים רבים לא מסוגלים לשלם את התוספת או מתקשים לשלמה או שכלל אינם זקוקים לעובד זר בסופ"ש עקב סיוע מצד בני משפחה.

הלחץ להעלאת שכרם כאמור נובע כמובן מעודף ביקוש לעובדי סיעוד זרים. מתוך דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (להלן: הדו"ח) שהוגש לוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים מתברר כי "בשנים 2009-2012 חלה ירידה במספר עובדי הסיעוד בישראל חוקיים ולא חוקיים כאחד" וכי "עובדים זרים שמעמדם מוסדר יכולים לתת מענה רק ל-78.4% מבעלי ההיתרים הפעילים, ואילו בעבור כרבע מבעלי ההיתר הפעיל להעסקת עובד זר ל- 11,386 איש - אין בישראל עובד שמעמדו מוסדר." עובדים חדשים המגיעים לישראל במסגרת המכסות המותרות להבאה מחו"ל עוברים תדרוך ע" עמיתיהם העובדים הוותיקים שעיקרו: אין שעות נוספות אין עבודה !

מסתמנת אפוא התפתחות מגמה של מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד ממעסיקים דלי אמצעים אל מעסיקים עתירי אמצעים. העלאת שכר המינימום נטו ל- 4,400 ₪ לחודש, כפי שעודכן בחודש דצמבר 2017 תורמת למגמה זו.

בעוד מדיניות הממשלה מתממשת עם ירידה במספר עובדי הסיעוד הזרים אין מנגד עלייה במספר עובדי הסיעוד הישראלים שימלאו את מקומות העבודה המתפנים. מנתונים על הכשרת עובדים ישראלים במקצועות עתירי עובדים זרים מתברר כי לא הוכשרו כלל עובדים ישראלים לעבוד בתחום הסיעוד והנותרים נוטשים את עיסוקם בתחום זה. הזנחה בתחום הכשרת כוח אדם ישראלי בסיעוד משתקפת בדו"ח: "כיום לא נעשות פעולות לעידוד העסקת עובדים ישראלים בענף או להתאמת הטיפול שעובדים ישראלים נותנים לצרכים של חולים סיעודיים. יש לתת את הדעת על האפשרות למלא את המחסור בעובדי סיעוד זרים באמצעות עובדים ישראלים ועל הפעולות שיש לנקוט לשם כך." חמור מכך, הביקוש למקצועות הסיעוד נמצא במגמת ירידה. מסקר הלמ"ס עולה כי: "מספר הרישיונות החדשים במקצועות הסיעוד במגמת ירידה משנת 2003. בשנת 2010 נוספו 903 אחיות חדשות בישראל, לעומת 1,864 בשנת 2002, ירידה במחצית... בשנת 2010 הוכרו 19 אחיות מעשיות, מרביתן בוגרות חו"ל, 2% לעומת 54% בשנת 2000 מכלל ההרשאות החדשות ללא הסבות בסיעוד."

העסקת עובד זר בתחום הסיעוד הופכת ליקרה יותר למעסיק ויקיריו. החשש הוא שמגמה זאת צפויה להתגבר עד כי חלק ניכר מבעלי ההיתר הפעיל יאלצו להקפיאו ולהסתפק בסיוע בעין בעוד שבעלי היתר בעלי אמצעים בלבד יוכלו לממן את התוספות הכספיות הנתבעות ע"י עובדי סיעוד זרים ולזכות באיכות חיים טובה בביתם. ממשלת ישראל חייבת לנקוט גישה יצירתית לפתרון הבעיה של התמעטות מספר העובדים הזרים מחד והיעדרותם של עובדים ישראלים מענף הסיעוד הביתי מאידך.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט