מחשבון פנסיה לעובדים זרים

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 12/11/2017

חישוב גובה החסכון הפנסיוני שהמעסיק חייב לשלם לעובד בענף הסיעוד במהלך תקופת ההעסקה ובסיומה, נעשה עבורו ע"י גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ - מיידית ובחינם !
עובד זר בישראל זכאי להפרשות עבור חסכון פנסיוני מידי המעסיק בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008.
>
להרחבה

לחישוב חסכון פנסיוני לעובדים זריםצרו קשר:

077-9101331
077-9109033

עובד זר בסיעוד המקבל חלק משכרו באמצעות חב' סיעוד (גמלה בשירותים), זכאי לקבל את תנאי העבודה, כולל פנסיה, מחב' הסיעוד ומהמעסיק בהתאם לחלק היחסי של כל אחד מהם. (חלקה של חברת הסיעוד תלוי בשיעורי הגמלה שהמעסיק זכאי להם, בהתאם לקביעת המוסד לביטוח לאומי. היקף יתרת התשלום שמוטל על המעסיק הוא יתרת השכר החודשי הנדרש כדי להשלים את השכר החודשי בהתאם להסכם ההעסקה).
עובד זר בתחום הסיעוד המקבל את מלוא שכרו
באמצעות מעסיקו (גמלה בכסף), זכאי אף הוא לקבל את תנאי העבודה, כולל פנסיה, מהמעסיק (הואיל וחלקה של חברת הסיעוד מועבר לחשבון המעסיק ישירות מן המוסד לביטוח לאומי).

בשני המסלולים הנ"ל, המעסיק לבדו מממן את מלוא שכרו של העובד לרבות זכויותיו הסוציאליות, אבל ככלל קיים בלבול בקרב מעסיקי עובדים זרים בענף הסיעוד באשר לאופן החישוב של היקף החסכון הפנסיוני שלו זכאי העובד.
גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ מסייעת למעסיקי עובדים זרים בענף הסיעוד לחשב את גובה הסכום שעליהם לשלם לעובד במהלך תקופת ההעסקה ובסיומה -
מיידית ובחינם !
כל מה שהמעסיק צריך הוא לדווח לנו על תאריך תחילת עבודה ותאריך סיום עבודה והתוצאה תתקבל מייד.


 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט