פיצויי פיטורים לא כוללים שעות נוספות

 נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 02/02/2014, עודכן 14/02/2020 

רכיבים בפיצויי פיטורים
עבודה בימי המנוחה השבועית ובימי החג מוכרת כעבודה בשעות נוספות אך אינה נכללת בחישוב פיצויי פיטורין. הטעם לכך הוא שהרכיבים שנכללים בחישוב שכר עבודה לעניין פיצויי פיטורים הינם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית, תוספת מקצועית.

מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

למען הסר כל ספק, מומלץ לכלול  בהסכם ההעסקה לעובדים זרים בענף הסיעוד, סעיף שבו כתוב כי שכר עבודה בסופ"ש או בחג לא נכלל בחישוב החסכון הפנסיוני (קרי: פיצויי פיטורים ותגמולי מעסיק ועובד). 

שעות נוספות בפועל
הפסיקה אינה מבחינה בין עבודה בשעות נוספות באופן לא סדיר או זמני לבין עבודה סדירה וקבועה בשעות נוספות לצורך תשלום פיצויי פיטורים. עבודה בשעות נוספות המתבצעת בפועל ע"י העובד מתוגמלת בתשלום המותנה בביצוע העבודה הלכה למעשה. בשני המקרים לא יכללו השעות הנוספות במסגרת שכר היסוד ולכן לא יילקחו בחשבון פיצויי הפיטורין.

שעות נוספות פיקטיביות
רק אם תמורת שעות נוספות משולמת לעובד כתוספת גלובלית או פיקטיבית שאינה מותנית בעבודה בפועל או בתנאי אחר, תחשב התמורה כחלק משכר היסוד ולפיכך יכללו "שעות נוספות" מסוג זה בחשבון פיצויי פיטורים.

סוף דבר
עלויות מעסיקי עובדים זרים בענף הסיעוד מאמירות עם דרישת העובדים לתשלום שעות עבודה נוספות בימי המנוחה השבועית ובימי החג, אך ראוי שידעו המעסיקים כי תמורת השעות הנוספות לא תשפיע על השכר הקובע לצורך פיצויי הפיטורים. גם עמותת "קו לעובד" הנושאת את דגל ההגנה על זכויות העובדים הזרים, בהכירה את הפסיקה בתחום זה, אינה מכלילה תמורת שעות נוספות  בחישוב פיצויי פיטורים.

 מקורות:

-    חקיקה ונהלים בנוגע להעסקת עובדים זרים
-    סעיף 5 לחוק הגנת השכר
-    תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד – 1964
-    בג"צ 5572/92 יעקב זכאי ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה, עבודה עליון, כרך כט, 901 פס"ד
-    עב (ב"ש) 1392/05 אברהם זעפרני נ' רב בריח מוצרי ביטחון בע"מ
-    דב"ע מב/44-3 גולדברג נ. עיריית בת ים (פד"ע י"ג 338)


מאמרים קשורים
מחסור בעובדים זרים בענף הסיעוד
 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט