ביטוח ילדי עובדים זרים

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 03/05/2019

תוכן עניינים
1
חובת ביטוח
2. 
מי זכאי לשירות ומי נותן השירות
3. 
היקף השירות
4.  
סייגים
5. 
תום הזכאות
6. 
תשלום חודשי
7.  פרטי קשר לקופ"ח מאוחדת

 

 

1. חובת ביטוח:
האחריות לביטוח הקטינים-ילדי עובדים זרים מוטלת על הוריהם, והם אינם מחויבים לרכוש ביטוח לילדיהם.

 

2. מי זכאי ומי נותן השירות:
מי
שאינם נמנים על אזרחי המדינה ותושביה, זכאים להכלל בהסדר ביטוח מיוחד לפיו קופת-חולים "מאוחדת" היא המבטחת ונותנת שירותי הבריאות שלהם.

 

3. היקף השירות:
שירותי בריאות קופת-חולים "מאוחדת" לילדי עובדים זרים מקבילים לשירותים הניתנים לילדים תושבי ישראל במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי. שירותי טיפת-חלב ניתנים לעובדים הזרים באותם תנאים שהם ניתנים לתושבי ישראל כל עוד מדובר בטיפות-חלב שבאחריות המדינה, ולא באחריות קופות-החולים.

  

4. סייגים:
אין כיסוי רפואי לבעיות רפואיות שקדמו לרכישת הביטוח.
קטינים חסרי מעמד השוהים בישראל ללא אפוטרופוס אינם יכולים להצטרף להסדר.
ילדי עובדים זרים שנולדו בחו"ל מחויבים בתקופת המתנה של שישה חודשים מיום הכניסה לישראל ועד ליום הרישום, ובתקופת המתנה של שישה חודשים נוספים עד לקבלת זכאות מלאה לשירותי הבריאות המוסדרים בביטוח.

  

5. תום הזכאות:
תום הזכאות לשירות רפואי יחול בקיום אחד משני מקרים:
כאשר הקטין מגיע לגיל 18
כאשר התשלום החודשי לא משולם במשך 6 חודשים והחוב לא מסולק במהלך 30 ימים נוספים.

 
6. תשלום חודשי:

מס' ילדים

תשלום חודשי

 

1

120 ₪

 

2

240 ₪

 

3 ומעלה

מימון המדינה

 

 


7. פרטי קשר לקופ"ח "מאוחדת"

Enrollment form
Provisions of Medical Services
for Overseas Membersטלפון:
03-5207885
*או:      3833


 


 

 מקורות:
1. הכנסת, מרכז המחקר, והמידע | 03/02/2008
2. שיחת טלפון עם מזכירות קופ"ח מאוחדת | 05/08/2014
3.ביטוח רפואי ושירותי בריאות לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד | משרד הבריאות 12/2012
 

 

 

חזרה למעלה.

תגובות

תודה!

תודה!

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט