רכישת פוליסות ביטוח- אזהרה לציבור

האמור להלן מובא מתוך אתר משרד האוצר

המפקח על הביטוח מזהיר את ציבור המבוטחים לא לרכוש פוליסות ביטוח מחברות זרות שאין להן רשיון לעסוק בביטוח בישראל, לרבות באמצעות מועדוני חברים (כגון מועדונוע, כפרית, שקנאי, סרפד וכו').

במשרדי המפקח על הביטוח התקבלו פניות ממבוטחים בנוגע לעיסוקן של חברות זרות שונות (כגון: חברת אוברסיז אינשורנס קונסלטנטס בע"מ (Overseas Insurance Consultants Limited ואחרות) בביטוח בישראל. פונים רבים ציינו כי הביטוח הוצע להם במסווה של הצטרפות למועדון חברים. המפקח על הביטוח מזהיר את ציבור המבוטחים כי מכירת פוליסות ביטוח בישראל על ידי חברה שאין לה רשיון לעסוק בביטוח בישראל מהווה עבירה על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ויש חשש של ממש שמי שירכוש פוליסת ביטוח מחברות אלה, לא יקבל פיצוי כספי כאשר יקרה מקרה הביטוח.

ניתן לפנות למשרד המפקח על הביטוח, במקרה של הצעה לביטוח או של רכישת פוליסת ביטוח מחברות כאמור. הפניה תעשה בהתאם להנחיות בנושא "הגשת תלונה" המפורטות בקישור המצורף:
לפניה למשרד המפקח על הביטוח
לרשימת ממונים על פניות הציבור בחברות ביטוח

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט