ביטוח בריאות לעובדים זרים - שיקולי המעסיק

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 14/12/2016, עודכן 03/05/2019

מעסיקי עובדים זרים בסיעוד, נוטים לבטח את עובדיהם בתאגיד שבו הם  רשומים, מבלי להביא בחשבון את מחיר הביטוח הרפואי - עליו הם  מחוייבים כחלק מ"עסקת חבילה" - הכוללת גם חוזה העסקה, חידוש אשרה, היתר  וכיו"ב. ביטוח בריאות לעובד זר היא חובה שחלה על המעסיק אבל אסור לחייבו לבטח רק באמצעות התאגיד.

 

   לעיתים מזומנות מתגלה לחלק מהמעסיקים, בדיעבד, כי שילמו מחיר יקר מדי על ביטוח בריאות עבור העובד הזר.
  תובנה זאת מדרבנת אותם לשקול שנית ולהשוות בין הצעות שונות כך שבמהלך חקר שוק קצר, מתברר למעסיקים רבים כי ניתן לחסוך עד 50% (!) מהמחיר אותו שילמו בגין תקופת ביטוח
קודמת.


על מנת לממש חסכון כספי ניכר כאמור, מוצע למעסיקים לעיין ברשימת שאלות המדורגת לפי סדר חשיבות יורד, כדלהלן:ביטוח עובדים זרים
אסור לחייב בתאגיד

 

   קריטריון
   שאלה
Image preview
א.חופש בחירההאם אפשר לבחור את ספק שירותי הבריאות ?צור קשר
לחסכון בהוצאה על ביטוח בריאות לעובד זר
ב.מחירהאם התעריף היומי הוא הנמוך ביותר בישראל ?
ג.חוקיותהאם סוכן ביטוח מורשה משווק ועורך הפוליסה ?
ד.איכות השירותהאם ניתן לקבל פוליסה - מייד עם התשלום ?

 

Image preview
אם המעסיק מקבל מענה חיובי על כל אחת מהשאלות אזי התועלת הכלכלית שתצמח לו מבחירה בביטוח בריאות לעובד זר בסיעוד - הינה מכסימלית !
 

 

 

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט