ביטוח בריאות לעובדים זרים - שיקולי המעסיק

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 14/12/2016, עודכן 28/02/2020

מעסיקי עובדים זרים בסיעוד, נוטים לבטח את עובדיהם בתאגיד שבו הם  רשומים, מבלי להביא בחשבון את מחיר הביטוח הרפואי, כחלק מ"עסקת חבילה" הכוללת חוזה העסקה, חידוש אשרה, היתר  וכיו"ב.

לקבלת הצעת מחיר

ביטוח בריאות לעובד זר היא חובה שחלה על המעסיק אבל אסור לחייבו לבטח רק באמצעות התאגיד.

   לעיתים מזומנות מתגלה לחלק מהמעסיקים, בדיעבד, כי שילמו מחיר יקר מדי על ביטוח בריאות עבור העובד הזר.
  תובנה זאת מדרבנת אותם לשקול שנית ולהשוות בין הצעות שונות כך שבמהלך חקר שוק קצר, מתברר למעסיקים רבים כי ניתן לחסוך עד 50% (!) מהמחיר אותו שילמו בגין תקופת ביטוח
קודמת.
מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

מוצע למעסיקים לעיין ברשימת השאלות הבאות:

   קריטריון
   שאלה
Image preview
א.חופש בחירההאם אפשר לבחור את ספק שירותי הבריאות ?הצטרפות
לביטוח בריאות
ב.מחירהאם התעריף היומי הוא הנמוך ביותר בישראל ?
ג.חוקיותהאם סוכן ביטוח מורשה משווק ועורך הפוליסה ?
ד.איכות השירותהאם ניתן לקבל פוליסה - מייד עם התשלום ?
ה.מומחיותהאם סוכן הביטוח מומחה בתחום ביטוח בריאות לאוכלוסיות זרות ?

 

Image preview
אם המעסיק מקבל מענה חיובי על כל אחת מהשאלות אזי התועלת הכלכלית שתצמח לו מבחירה בביטוח בריאות לעובד זר - הינה מכסימלית !
 

 

 

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט