עובדים זרים בסיעוד

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ  |   12/09/2013

 

 

תוכן עניינים
1. אוכלוסיית הזרים בישראל בשנת 2011
2. מידע למעסיקים
3. חוקים ותקנות
4. זכויות וחובות
5. שירותים וטפסים
6. מדיניות הממשלה

7. ספקי שירותי סיעוד
8. ביטוח עובדים זרים
9.  מוסדות ממשלה

10.  דו"ח וועדות
11. פסקי דין
12. מוקדי שירות ומידע
13. ארגוני סיועאוכלוסיית הזרים בישראל בשנת 2011


  

        מידע למעסיקים          

 

2.         חוקים ותקנות

מדריך להעסקת עובדים זרים
קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר
שיטת העסקה חדשה בסיעוד
העסקת עובד זר בענף הסיעוד
מידע לעובד זר
עלויות למעסיקי עובדים זרים
ניכויים משכר עובד זר
 


חוק עובדים זרים (התשנ"א-1991)
צו עובדים זרים (התשס"א-2001)
פיקוח על עובדים זרים
נוהל לשכות פרטיות
חקיקה ונהלים בנוגע להעסקת עובדים זרים

 

 

 

 

 

 

 

1.     מוקדי שירות ומידע                            

 

   1.        ארגוני סיוע  

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול              
מרכז  שירות  ומידע  בטלפון:
3450*  או  1-222-3450,  פקס: 02-6294426


ביטוח עובדים זרים שירות לקוחות בטלפון :
077-9101331  או  077-9109033


שירותי בריאות כללית שירות לקוחות בטלפון:
2700 * או 03-9405350


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---

 

 

  
 

   

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט