פדיון חופשה שנתית

נכתב ע"י: נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ |  22/01/2020
 

חוק חופשה שנתית קובע את ימי החופשה בתשלום, להם זכאים עובדים   שכירים, בהתאם לוותק ולהיקף המשרה שלהם. לימי החופשה זכאים   עובדים ממקום עבודה אחד, או אצל מעסיק אחד, והם אינם מצטברים   במקרה שהעובד החליף מקום עבודה.
לצורך חישוב ימי החופשה השנתית, הוותק אינו משך הזמן שהעובדים נוכחים במקום העבודה, אלא מספר השנים קלנדריות של העבודה, כלומר, מתחילת ינואר עד סוף דצמבר. אדם שהחל לעבוד בינואר, זכאי לאותם ימי חופשה כמו אדם שהחל לעבוד באוקטובר של אותה שנה.
ימי הזכאות לתשלום החופשה בפועל, הם נמוכים יותר, כי ימי המנוחה לא נכללים בחופשה. כלומר, אדם שעובד חמישה ימים בשבוע, יקבל עבור חופשה בת 16 ימים, תשלום עבור 14 ימים בלבד. ימים בהם יוצאים עובדים לימי חג אינם נחשבים לחלק מהחופשה השנתית, גם לא חופשת לידה ומחלה, ימי אבל, ימים של שביתה או השבתה של מקום העבודה והימים הקודמים לפיטורים או התפטרות.
על המעסיק לדאוג לכך שהעובד יצא לחופשה בפועל ואין לפדות לו את החופשה בכסף (למעט בגמר חשבון בסיום ההעסקה), ומשכך בתי הדין אינם מקבלים הסדרים בהם משולם פדיון חופשה במהלך ההעסקה. פדיון חופשה שנתית לפני תום תקופת העסקה פסול ומנוגד לחוק חופשה שנתית ותכליתו. חובתו של המעסיק היא לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל בהתאם לימי החופשה שצבר. מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו אם הדבר נעשה לבקשת העובד), מסתכן בתשלום פדיון חופשה כפול. להרחבה: הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה.


ימי החופשה השנתית בהתאם לוותק לפי החוק החל מיום 1.1.2017:

שנות עבודהמס' ימי חופשהמס' ימי חופשה לפדיון X תעריף יומי
 ערך פדיון ימי חופשה
1-51614X212=2,968 ש"ח
61816X212=3,392 ש"ח
72118X212=3,816 ש"ח
82219X212=4,028 ש"ח
92320X212=4,240 ש"ח
102421X212=4,452 ש"ח
112521X212=4,452 ש"ח
122622X212=4,664 ש"ח
132724X212=5,088 ש"ח
142824X212=5,088 ש"ח

 

מעסיקים, נא שימו לב:
בהמשך לפניות רבות אשר מגיעות ל"אגף תאגידים ולשכות פרטיות" בעניין חיוב המעסיק בפדיון ימי החופשה של העו"ז בתום שנה, בעוד שלא הסתיימו בפועל יחסי עובד-מעביד, הריני להפנותכם לאתר "כל זכות", בו נכתבה הנחייה ברורה בעניין:
"פדיון חופשה שנתית לפני תום תקופת העסקה פסול ומנוגד לחוק חופשה שנתית ותכליתו. חובתו של המעסיק היא לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל בהתאם לימי החופשה שצבר.
מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו אם הדבר נעשה לבקשת העובד), מסתכן בתשלום פדיון חופשה כפול".

להלן הקישור לאתר: https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%...

יובהר, כי הנחייה זו נכתבה על דעתם של "משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים".
אשר על כן, יש לפעול בהתאם להנחייה זו.

שירן נאור, עו"ד
אגף תאגידים ולשכות פרטיות
מינהל עובדים זרים


 

מקורות:

1. אתר משרד הכלכלה
2. חוק חופשה שנתית
3. * תשלום דמי הבראה יופיע בתלוש שכר חודשי שמופק ע"י גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט