ערכי גמלת סיעוד בכסף

 נכתב ע"י נחמן גילעד, מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 01/09/2016, עודכן 01/01/2018

 זכותי לקבל יותר כסף מגמלת סיעוד של המוסד לביטוח לאומי !
מעסיק הזכאי לגמלת סיעוד רשאי לבחור, אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף-כלומר לחשבון הבנק שלו, ולשלם באופן ישיר לעובד הזר (ללא תיווך של חברת סיעוד), או לפעול על-פי ההסדר שבו המעסיק משלם באמצעות חברת הסיעוד לעובד הזר.טופס בקשה לגמלת סיעוד בכסף 


גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק עובד זר - סכומי הגמלה בכסף

החל ב- 1.7.2016 מחושבת גמלת סיעוד לפי יחידות שירות שנקבעו למטופל המעסיק עובד זר

רמת הזכאות של מקבל הגמלה 01.01.2018
מס' יחידות השירות
סכום הגמלה בכסף
רמה 1 תלוי במידה רבה בעזרת הזולת
9.75  יחידות
1,955  ש"ח
מקבל גמלה מופחתת עקב הכנסות
5      יחידות
978     ש"ח
רמה 2 תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת
16    יחידות
3,208  ש"ח
מקבל גמלה מופחתת עקב הכנסות8      יחידות
1,604  ש"ח
רמה 3 תלוי לחלוטין בעזרת הזולת18    יחידות3,610  ש"ח
מקבל גמלה מופחתת עקב הכנסות9      יחידות1,805  ש"ח

 

שימו לב:בני 90 ומעלה - מקבל גמלת סיעוד, בן 90 ומעלה, שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור בינוני- 150% או 75% (הפחתה עקב הכנסות), תעלה זכאותו באופן  אוטומטי לשיעור הגבוה ביותר- 168% או 84% (הפחתה עקב הכנסות).

 

Image preview
 הערות חשובות:
מיום 01.07.2016, גמלת הסיעוד מחושבת לפי יחידות שירות (במקום שעות טיפול שבועיות).
עקב השינוי בשיטת החישוב גמלת הסיעוד, הוגדלו סכומי הגמלה בכסף.
ניצולי שואה שזכאים לתוספת שעות סיעוד מקרן ניצולי שואה יקבלו גם את תוספת השעות כגמלה בכסף.
מחודש אוקטובר 2015 , אין לדחות תביעות לגמלה בכסף מסיבה שהוראת השעה הסתיימה.
ניצולי שואה ישלחו את נספח א' לבקשה לקבלת גמלת סיעוד בכסף אל: וועידת התביעות, ת"ד 20064 ת"א 6120001
ניתן לקבל גמלה בכסף בשילוב עם שירותי הסיעוד: מטפל צמוד, משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה.למי שיבחר בשילוב, יופחת השווי הכספי של השירות שייבחר מסכום הגמלה בכסף.
הגמלה משולמת לחשבון הבנק של המעסיק ב-28 לחודש.
מועד תשלום הגמלה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

 


מקורות:
1. גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק מטפל צמוד - סכומי הגמלה בכסף

מאמרים קשורים:
1.  גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/12/12
2.  שיפור בעלויות למעסיק עובד זר בסיעוד | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/12/12
3.  תיקון חוק בנושא גמלת סיעוד בכסף | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 10/10/13
4.  רווח כספי למעסיק שבוחר בגמלת סיעוד בכסף | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 18/05/15
5.  תלוש שכר לעובד זר בענף הסיעוד | נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ 01/07/2016
6.  ביטוח סיעוד - עדכון בתעריפים עבור שעת טיפול סיעודי ינואר 2017
7.  ביטוח סיעוד - עדכון בתעריפים עבור שעת טיפול סיעודי אפריל 2018
 

 

 


 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט